Prvé zasadnutie vedenia okresného úradu

V malej zasadačke Okresného úradu Svidník, v pondelok 7.11.2013 sa uskutočnila, svojim spôsobom historický významná, prvá pracovná porada vedenia okresného úradu.

V roku 2003, počas vtedajšej reformy štátnej správy to vyzeralo tak, že sa nepriateľom kraja pod Duklou podarí totálne zlikvidovať Svidník ako prirodzené administratívne a kultúrne centrum regiónu. Vtedy do oči bijúca nespravodlivosť zmobilizovala obrovskú občiansku nespokojnosť. Spoločnými silami sa v poslednej chvíli podarilo zachrániť aspoň veľmi oklieštenú časť miestnej štátnej správy. Svidník zostal medzi päťdesiatimi najvýznamnejšími mestami Slovenska so sídlom obvodného úradu. Okresný súd a prokuratúra už následne zrušené neboli a po určitom čase sa z Bardejova vrátilo aj okresné riaditeľstvo polície. Ako sa vyjadril Jozef Baslár, prednosta Okresného úradu Svidník: V tomto kontexte od 1. októbra 2013 vznik sídla nového okresného úradu a navrátenie do Svidníka špecializovanej štátnej správy (odbory – 1. pozemkový a lesný, 2.cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 3. starostlivosť o životné prostredie) predstavuje skutočne rozumné zjednodušenie a priblíženie štátnej správy k občanovi. Veď bolo nemysliteľné, keď napríklad občan Giraltoviec a jeho okolia si svoje úradné záležitosti vybavoval v štyroch okresoch -Svidník, Stropkov, Bardejov a Prešov. ESO, ako sa nazýva v súčasnosti realizovaná reforma štátnej správy je  skutočne pre občana a odstraňuje aj krivdy nedávnej minulosti.“

Poslanec Národnej rady SR, Mikuláš Krajkovič: „Som veľmi rád, že som sa mohol aktívne zúčastniť snaženia o navrátenie úradov do Svidníka a teda zabezpečiť ich ľahšiu dostupnosť obyvateľom okresu. Prajem vedeniu úradu a jeho pracovníkom bezproblémové plnenie úloh.“

Na budúci rok v ďalšej etape reforiem, vo Svidníku a Giraltovciach vzniknú klientské centra. Ich konečným cieľom je, aby si občan na jednom miesta mohol zariadiť všetky úradné záležitosti voči ktorejkoľvek štátnej inštitúcií v SR.

Autor: mk
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.