Odstráň obezitu

 Obezita je jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. storočí. Od roku 1980 sa prevalencia obezity strojnásobila v mnohých krajinách európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie a počet tých, ktorí sú postihnutí, kontinuálne narastá do alarmujúcich rozmerov, najmä u detí.

Medzi ľuďmi s nadváhou sa zvyšuje počet diabetikov, trpiacich na srdcovo-cievne ochorenia a rakovinu. Ich dĺžka života sa skracuje a zvyšujú sa náklady na ich zdravotnú starostlivosť.

PREČO JE OBEZITA VÝZNAMNOU VÝZVOU?

    30 – 80% dospelej populácie európskeho regiónu má nadhmotnosť (BMI viac ako 25).

Priemerné hodnoty BMI sa v regióne blížia hodnote 26.5. Obezitou (BMI viac ako 30) je postihnutých viac ako tretina dospelej populácie v regióne.

    Odhaduje sa, že takmer 400 miliónov dospelých trpí nadhmotnosťou a asi 130 miliónov je obéznych. Detská obezita predstavuje akútnu zdravotnú krízu. Asi 20% detí trpí nadhmotnosťou a asi tretina z nich je obézna.

PORADIA VÁM AKO SA STRAVOVAŤ

Príčinou vzniku obezity je  nedostatok fyzického pohybu, nepravidelné stravovanie, nevyrovnanie príjmu s výdajom energie, nízka konzumácia ovocia a zeleniny. Väčšina ľudí s nadváhou neje z pocitu hladu, ale prijímaním potravy reaguje na rôzne podnety z okolia – depresie, stres, nudu, televíziu, nečinnosť. A kilá pribúdajú... Kampaň  „Odstráň obezitu“ je realizovaná pri príležitosti „Svetového dňa výživy“. Cieľom kampane je zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity populácie, zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a o povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou a obezitou, o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencii nadváhy a obezity. Pri tejto príležitosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, prostredníctvom Poradne zdravia uskutoční túto kampaň 16.10. 2013 v nákupnom centre MAKOS vo Svidníku od 10,00 – 16,00 hod.. Širokej verejnosti bude poskytnuté vyšetrenie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi prístrojom Reflotron, meranie krvného tlaku, stanovenie BMI a  poradenstvo v oblasti životného štýlu. (Oddelenie podpory zdravi)

 

 

Autor: RÚVZ Svidník
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.