ŽUPNÉ VOĽBY: Oficiálne zoznamy stále nie sú k dispozícii

 Voliť v župných voľbách sa dá iba v mieste trvalého bydliska a rozhodovať o budúcich predsedoch a poslancoch samosprávnych krajov môžu aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Oficiálny zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov do našej uzávierky nebol známy.
Župné voľby sa budú konať v sobotu 9. novembra od 7:00 do 22:00. Pre obce s národnostnými menšinami budú po prvý raz určené oznámenia o čase a mieste konania volieb, ktoré obsahujú popri slovenskom texte aj mutácie v jazykoch menšín. Voliť v krajských voľbách sa dá iba v mieste trvalého bydliska. Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. Preto volič nemôže voliť v inom volebnom obvode, vo volebnej miestnosti mimo svojho bydliska. V inom volebnom obvode by totiž dostal hlasovací lístok s inými kandidátmi. Z tých istých dôvodov sa nedá hlasovať poštou zo zahraničia. Na voľbách do vyšších územných celkov, rovnako ako obecných voľbách sa môžu zúčastniť aj všetci cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Voliť v týchto voľbách majú právo aj ľudia vo väzbe. Aby však voliť mohli, musia sedieť vo väzbe, ktorá je v rovnakom volebnom obvode, ako je ich trvalý pobyt. Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov minulý týždeŇ nebol známy.Zoznamy kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja budú zverejnené v súlade s časovým harmonogramom najskôr v pondelok 14.10.2013 , bezodklade po tom, ako nám ich prepošle štatistický úrad,“ informovala zapisovateľka, Mária Lukačíková. 

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.