Rusínčinu sa učí aj dievčina z Austrálie

 Kurzy rusínskeho jazyka vo Svidníku i v ďalších mestách štartujú. Začali sa úspešne.

„V rámci projektu občianskeho združenia Kolysočka – Kolíska podporeného Úradom vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín. Večerné školy rusínskeho jazyka pre deti i dospelých sme vcelku sľubne rozbehli. Metodik rusínskeho jazyka Mgr. Marek Gaj školí celý september i začiatkom októbra šesť učiteliek, ktoré som oslovila,“ povedala nám štatutárka združenia Ľuba Kráľová. Podľa nej mali osloviť deti zo svojich škôl. Povedú kurzy rusínskeho jazyka v rámci Večerných škôl rusínskeho jazyka aj s ďalšími prípadnými záujemcami. „Celý september sme školili učiteľky, začali sme učiť niektoré deti minulý týždeň. Skúsenosti s výučbou ešte veľké nemáme, ale začali sme. Naši žiaci sa majú možnosť naučiť kodifikovaný - literárny, spisovný rusínsky jazyk slovom i písmom.“ 

KURZY ZAČÍNAJÚ

„Naše večerné školy budú na vo Svidníku v ZŠ Komenského. Pani učiteľka Mária Gocová tam začne s výučbou rusínskeho jazyka pre deti, ktoré sa jej prihlásili po 18. októbri,“ prezradila Ľ. Kráľová. Práve v daný deň pripravujú v škole oslavu pri príležitosti vzniku školy. V piatok začali s kurzom na dvoch miestach - v Základnej škole v Šarišskom Štiavniku o 13.00 hodine, kde bude viesť Večernú školu rusínskeho jazyka každý piatok do vianočných prázdnin pedagogička Monika Sakarová a o 18.00 hodine v Prešove. „Tam budem učiť ja, a to dospelých mladých i starších ľudí. Výučba v Prešove bude prebiehať v sídle OZ Kolysočka - Kolíska na Solivarskej.“ V sobotu začali viesť večerné školy aj v kultúrnom dome v obci Oľšavica pre mladých dospelých ľudí. „4.októbra sa rozbehli večerné školy na dvoch miestach, a to na ZŠ s MŠ v obci Pčoliné (okres Snina) a v meste Snina. V Pčolinom učí pani Vlasta Morochovičová a v Snine pani Kristína Krupová. Budú prebiehať takisto pravidelne každý piatok raz týždenne.“ O štyri dni neskôr školil Marek Gaj aj v Základnej škole Kamienka. „Začína budúci týždeň,  bude tam učiť pani Viera Krajňáková,“ ozrejmila minulý piatok. To znamená, že výučba prebehne v najbližšom čase. Jedna hodina trvá 60-minút. „Na naše kurzy sa dá stále ešte prihlásiť, naše učiteľky ich vedú a budú pravidelne raz týždenne, zväčša v piatky a soboty. V Prešove je to večer o 18.00 hodine, ale tiež v piatok, v Oľšavici to bude pravidelne v sobotu. Na školách to bude zväčša po vyučovaní, tak, ako sa dohodnú učiteľky so žiakmi.“ Vek záujemcov o školy nie je obmedzený. „Okrem predškolského veku - deti v MŠ sme zatiaľ nezapojili do nášho projektu.“ Prihlásiť sa môže každý od 6 rokov do najvyššieho veku.

NA HODINÁCH AJ DIEVČA, KTORÉ ŽILO V AUSTRÁLII

Na dedinách, kde bude výučba prebiehať, ide o rusínske deti i mladých ľudí. „Jedno dievča sa nedávno vrátilo s rodičmi z Austrálie a teraz žijú v Pčolinom, po rusínsky nevie. Ostaté deti v triede sa tam so mnou rozprávali slovensky, ale podľa všetkého vedia aj rusínsky, no nikdy sa rusínsky kodifikovaný jazyk nik z našich frekventantov ešte neučil,“ tvrdí štatutárka Kráľová. V Prešove sa prihlásili mladí ľudia s rusínskymi koreňmi či napríklad dievčatá, ktoré študujú na súkromnom konzervátoriu herectvo. „Chcú sa naučiť rusínsky, aby mohli ísť hrať do Divadla A. Duchnoviča (DAD-u). Prihlásil sa aj jeden starší pán, ktorý so mnou hovoril česky, preto predpokladám, že rusínsky vôbec nevie. Prihlásili sa takisto pani so svojimi dvoma dcérami, ktoré rusínsky nevedia vôbec. Povedali mi, že keď sa učia úplne cudzie jazyky, prečo by sa nenaučili i jazyk národnostnej menšiny, ktorá žije vedľa nich. V Oľšavici sú to všetci Rusíni, mladí dospelí ľudia, ktorí hovoria svojím špecifickým nárečím. No iba niektorí z nich ovládajú azbuku, takže sa chcú naučiť písať i čítať azbuku a chcú sa naučiť rozprávať i čítať kodifikovaný, teda spisovný rusínsky jazyk,“ informovala pani Kráľová.

Autor: mc
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.