Vranovskej SAD-ke sa zrejme výstavba obchodného centra vo Svidníku nepáči

Voči priestorom svidníckej stanice majú Svidníčania mnohé výhrady. Nefajčiarom však prekáža hlavne fajčenie, ktoré je zakázané. Vranovskú SAD prekvapuje výstavba obchodného centra.

Areál a budova stanice vo Svidníku podľa mnohých ľudí nepôsobí práve najlepším dojmom. Miestni občania i náhodní cestujúci sa sťažujú na mnohé veci. Mladým sa v lete nepáčili lavičky, ktoré sa počas horúčav rýchlo nahrievajú, starším chýbajú svetelné informačné tabule, ktoré by ich informovali o príchodoch a odchodoch autobusov. Tentoraz je problém s fajčením vo vestibule. „Vo vnútri vo vchode pri bočnom vstupe sú nahádzané ohorky. Centrum je ako maľované, ale čo okolie, kde sú lavičky obsypané plechovkami, ohorkami a fľašami od alkoholu?“ trápi Svidníčanku. Obrátili sme sa priamo na riaditeľku Slovenskej autobusovej dopravy vo Vranove. Tvrdí, že zákaz fajčenia platí. „Budova autobusovej stanice Svidník je majetkom Mesta Svidník. Vo vestibule autobusovejstanice sú umiestnené tabule zákaz fajčenia. Zákaz fajčenia je daný legislatívnymi normami. Ako prevádzkovateľ túto povinnosť máme splnenú,  a  to bezpečnostnými  označeniami,  ktoré sú na viditeľných miestach  s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánov sa možno obrátiť,  ktoré  sú  povinné  vykonávať  kontrolu dodržiavania  tohto zákona,“ reagovala na naše otázky riaditeľka závodu SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou Anna Bačíková. „Zlepšenie  danej  situácie  vidíme  v  častejších kontrolách zo strany mestskej  a  štátnej  polície,  ktoré  sú  kompetentné  aj prísnejšími opatreniami.“ Vedúci prevádzkarne podľa nej osobne kontaktoval Mestskú políciu,  aby  robila  opatrenia. „Nedošlo k nijakej náprave,“ tvrdí. Mnohí  občania zákaz nedodržiavajú a fajčia priamo v  priestoroch stanice  a nástupíšť.

OBCHODNÉ CENTRÁ PODĽA NEJ RIEŠIA VIAC NEŽ DOPRAVU

Riaditeľka závodu sa kriticky vyjadrila na adresu mesta. „Podľa slov pána primátora v Podduklianskych  novinkách (23.9. 2013) je autobusová stanica z  jeho pohľadu už minimálne využívaná a v uvedených priestoroch sa má stavať ďalšie obchodné centrum. Takže pre mesto sú dôležitejšie obchodné  centrá  ako doprava  a  cestujúca  verejnosť,“ myslí si A. Bačíková.  „Pokiaľ mesto rozhodne,  že priestory AS dá do majetku SAD, je zo strany dopravcu aj predpoklad zveľadenia týchto priestorov, a to aj čo sa týka lavičiek a svetelných informačných tabúľ.“ Dodala, že šesť kusov  lavičiek  zakúpili  minulého  roku. Objasnila, prečo nekúpili drevené, ale kovové - boli  by  podľa nej ihneď  zničené. „Nakoniec sú v celom meste také isté, ako máme mi na autobusovej stanici,“ dopĺňa. 

Autor: mc
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.