Čaká nás referendum o rodine

 V sobotu 7. februára sa bude konať referendum o rodine. V týchto dňoch vyvolalo búrlivú diskusiu. Ľudia si budú môcť vybrať z troch otázok.

Referendum iniciovala Aliancia za rodinu. Jeho organizátori tvrdia, že ide o ochranu práv. „Chceme chrániť deti a ich práva, chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Žiaľ, musíme poukazovať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti, rodinu a manželstvo, chceme v referende dať ľuďom možnosť, aby zobrali budúcnosť Slovenska do svojich rúk,” uvádza na svojej stránke týkajúcej sa referenda. Referendum však spustilo vlnu kritiky a konfrontácií. Predstavitelia LGBTI organizácií trvajú na tom, že nebudú robiť žiadnu kampaň k referendu o rodine. Spustili však portál nejdeme.sk so stanoviskami ľudí z rôznych sfér spoločnosti, ktorých spája odmietavý postoj k referendu. „Akýkoľvek výsledok referenda nevyrieši žiadny problém, ktorému dnes rodiny na Slovensku čelia. Medzi tieto problémy patria: nezamestnanosť, alkoholizmus, gamblerstvo, nedostupnosť bytov pre mladé rodiny, domáce násilie, nedostatok predškolských zariadení a pod. Referendum nijakým spôsobom nemôže zvýšiť právnu ochranu súčasných rodín, slovo rodina sa v otázkach ani nespomína, naopak len v súlade s dnešným zákonodarstvom určuje, kto nemôže uzavrieť manželstvo a adoptovať si deti.

Cirkvi v tom majú jasno

Koncom minulého roka vydala Konferencia biskupov Slovenska vyhlásenie k referendu, v ktorom mu vyjadrili podporu a vyzvali ľudí, aby aktívne využili svoje hlasovacie právo a pozitívne sa vyjadrili k predkladaným otázkam. V týchto dňoch vydali pastiersky list v ktorom sa okrem iného píše: „Sme pozvaní svedčiť o pravde a dôstojnosti človeka aj teraz, niekoľko dní pred referendom o rodine. Pýtajme sa rodičov a starých rodičov: môžeme sa ľahostajne prizerať na to, ako niekto kazí vaše deti a vnukov? Deformuje ich osobnosť a sexualitu; narúša ich vedomie zodpovednosti v budúcich manželských vzťahoch? Rodičia túžia po deťoch, vnukoch a pravnukoch: pripustíme sexuálnu výchovu detí a mládeže zameranú skôr na zamedzenie počatia, ako na zodpovedné a láskyplné rodičovstvo?  Na tieto otázky dajme odpoveď účasťou na referende o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu.“ Konferencia biskupov Slovenska vyjadrila názor Rímskokatolíckej i Gréckokatolíckej cirkvi. Podporné stanovisko k referendu vydala i Pravoslávna cirkev. „Pravoslávna cirkev vyzýva veriacich, aby sa referenda zúčastnili a prejavili tak legitímnym demokratickým spôsobom svoj kresťanský názor v podobe trojitého „áno“. Zároveň sa modlíme za pokoj a porozumenie v spoločnosti,” uvádza vo svojom stanovisku Posvätná Synoda Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Koncom minulého roka vyjadrila podporné stanovisko referendu i Evanjelická cirkev augsburského vyznania.

(r)


Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.