Čo sa stalo v našom kraji v takomto čase pred rokmi?

 Čo sa stalo v našom kraji v takomto čase pred rokmi?

 

2. februára 1947  - bola vďaka armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi, ministorvi obrany ČSR, odovzdsná do užívania tzv. baraková nemocnica vo Svidníku. Postavená bola v rokoch 1945- 1946 vojakmi Československej armády. Doslúžila v 60. rokoch 20. storočia.

 

4. februára 1945-  vznikol Okresný národný výbor vo Svidníku. Predsedom bol Ján Sučko, učiteľ v Nižnej Pisanej.

 

5. februára 1915-  bol počas bojov v 1. svetovej vojne Vyšný a Nižný Svidník opätovne obsadený ruskými cárskymi vojskami. 

 

6. februára 1935 - sa vo Vyšnej Jedľovej narodil Ivan Fecenko, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník v oblasti poľnohospodárstva a pestovania rastlín. Je autorom niekoňľkých publikácií a deviatich skrípt pre študentov vysokých škôl.

 

8. februára 1931 - sa v Dobrej nad Ondavou (okres Vranov nad Topľou) narodil Aladár Šalata,lekár. Prispel k rozvoju zdravotníctva vo Svidníku a jeho okolí. V roku 1956 nastúpil do nemocnice ako detský lekár, a zároveń najmladší primár. Vo Svidníku pracoval do roku 1982. Podarilo sa mu znížiť detskú úmrtnosť. Mal zásluhy na výstavbe novej nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku. Je nositeĺom Ceny primátora mesta Svidník. 

 

8. februára 1964 - bola slávnostne otvorená nová budova Domu kultúry vo Svidníku, vtedy osvetový dom Svidník

 

(ZDROJ: Publikácia Dvesto rokov svidnického regiónu v dátumoch, ktorú zostavili Ján Grega, Emília Kudlová a Richard Pavlovič)


Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.