ĽUDOVÍT ŠTÚR  OČIAMI DEVIATAKOV

 Rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Význam tohto výročia podčiarkuje aj jeho zaradenie do zoznamu výročí Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).

 

     Rok Ľudovíta Štúra je dobrou príležitosťou si tohto významného slovenského dejateľa pripomenúť aj netradične. Pre deviatakov Spojenej školy vo Svidníku už druhýkrát v tomto školskom roku na to poslúžila vyučovacia hodina, na ktorej sa tentoraz zamerali na knihu Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Ide o pútavú knihu, v ktorej sa mladí čitatelia dozvedeli o Ľudovítovi Štúrovi a jeho spriaznenej duši Adele Ostrolúckej, o ich priateľstve, náklonnosti, láske, ale aj o dôležitých udalostiach v živote slovenského národa i samotného Ľudovíta Štúra. Zaujalo ich aj to, ako sa napríklad kedysi žilo v Prešporku, ako sa zabávalo, aká bola atmosféra, ale aj o revolučných rokoch 1848-49, o zrušení poddanstva a o činnosti Ľudovíta Štúra od roku 1846 až do jeho smrti v roku 1856. Aj takýmto spôsobom si deviataci doplnili vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi, ktorý bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny, jazykovedcom, spisovateľom, učiteľom, novinárom, poslancom uhorského snemu a nositeľom mnohých ďalších zvučných prívlastkov. (Mgr. Anna Lažová Spojená škola Svidník)


Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.