Dvesto žiakov sa zapojilo do súťaže

Základná škola v Roztokách získala od hodnotiacej komisie špeciálne ocenenie za výtvarné práce žiakov 1. stupňa.

 V rámci projektu "Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život" sa žiaci zo ZŠ v Roztokách zúčastnili výtvarnej súťaže "Rieka Ondava očami detí". 

 

Cieľom súťaže, ktorú v rámci projektu vyhlásila obec Nižná Polianka, bola senzibilizácia prostredia vo vzťahu k dopadom a dosahom klimatických zmien v krajine. Do súťaže bolo zapojených vyše dvesto žiakov prvého stupňa ôsmich základných škôl z projektového územia, ktoré zastrešuje katastrálne územie 44 obcí v rozlohe 360 km2. Ústrednou témou súťaže bola rieka Ondava. Žiaci pracovali s výrezmi reálnych fotografií, zachytávajúcich povodie rieky Ondavy a jej prítokov, ako aj poškodené časti krajiny z projektového územia, ktoré ľubovoľne umiestňovali na formát výkresu A3 a následne v ľubovoľnej technike (koláž, kresba, maľba), dopracovali. Vybrané práce z každej zúčastnenej školy boli vystavené 19. - 20. 1. 2015 na odbornej konferencii Ondava pre život v Nižnej Polianke. Tu boli najlepšie práce oficiálne vyhodnotené a ocenené pani Evou Gašperanovou, zástupkyňou Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku. (Mgr. Slavomír Derco, zast. riad. školy)


Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.