Počet chorých v okrese Svidník mierne vzrástol

Vo svidníckej nemocnici sú zakázané návštevy.

 V týchto dňoch rastie počet ľudí chorých na chrípku a akútne respiračné ochorenia. Najčastejšie boli choré deti. Vo svidníckej nemocnici sú zakázané návštevy.

Počet ľudí chorých na chrípku mierne vzrástol. „V okrese Svidník sme v 5. kalendárnom týždni zaznamenali  vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 21,34% oproti predchádzajúcemu týždňu. Spolu bolo hlásených 921 ARO. Hlásených bolo 95 prípadov na chrípku a chrípke podobné ochorenia,“ uviedla Ingrid Senajová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6-14-ročných detí a v skupine 0-5-ročných.

Keďže najviac chorých bolo medzi deťmi, viaceré školy zatvorili svoje brány. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený na 5 základných školách: ZŠ Kračúnovce, ZŠ v Giraltovciach, súkromná ZŠ v Giraltovciach, ZŠ Okrúhle, ZŠ Kružlová, na 4 stredných školách: Stredná súkromná odborná škola v Giraltovciach, Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána vo Svidníku, Gymnázium bl. Matky Terezy Svidník, Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník,“ dodala I. Senajová.

(r)


Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.