Zapojme sa spoločne do kampane Valentínska kvapka krvi!

Hematologicko-transfuziologické oddelenie nemocnice Sveta zdravia vo Svid­níku pozýva verejnosť zapojiť sa do kampane Valentínska kvapka krvi. Bude sa konať každú stredu od 12. februára do 16. marca medzi 6:00 a 8:30 hod.

Blíži sa 14. február, sviatok svätého Valentína, patróna zamilovaných. Každý z nás potrebuje k životu lásku. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie, netradične?

Jedným zo spôsobov je prísť nezištne darovať krv. Je to veľký prejav lásky, úcty k životu a pomoci inému človeku. Bez krvi sa žiť nedá a vyrobiť túto najvzácnejšiu tekutinu zatiaľ žiad­ny vedec nedokázal. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože mení osudy ľudí a ovplyvňuje kvalitu ich života.

Aké podmienky musíte k darovaniu krvi splniť? Byť zdraví, vo veku od 18 do 60 rokov a mať odvahu a chuť nezištne pomôcť!

Vašu krv potrebujú ťažko chorí onkologickí pacienti, matky po komplikovanom pôrode, pa­cienti po ťažkom krvácaní alebo pacienti pred náročnou operáciou. A možno tú krv budete raz potrebovať Vy alebo Vaši blízki.

Tešíme sa na Vás, že aj Vy budete ďalším členom našej veľkej rodiny darcov krvi a budete patriť medzi ľudí, ktorí pomáhajú tým najušľachtilej­ším spôsobom - darovaním vlastnej krvi.

Kolektív HTO Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.