Boj o ihrisko sa začal, Svidníčanom pomáhajú hlasovať Stropkovčania

V tomto roku spoločnosť Lidl opäť ponúkla všetkým slovenským mestám a obciam, v ktorých sa nachádza mini­málne jedna ich predajňa, možnosť získať ihrisko Žihadielko. Šancu na úspech tak už po tretíkrát získava aj Svidník.

„Kategórie boli vytvorené na zá­klade počtu obyvateľov s cieľom zabezpečiť rovnosť šancí pre každé mesto. Súťažiť sa tento rok bude celkovo v piatich kategóriách, v roku 2018 prichádzame aj s novin­kou. Bola vytvorená samostatná špeciálna kategória pre tie mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali v mi­nulých dvoch ročníkoch. V každej získajú ihrisko dve mestá, ktoré budú mať po ukončení súťaže naj­väčší počet hlasov. V tomto roku vyrastie ďalších 10 ihrísk. O tom, kde Lidl v lete postaví ďalších de­sať ihrísk, rozhodnú v hlasovaní opäť ľudia,“ uvádza sa na webovej stránke súťaže zihadielko.lidl.sk. Súťaž prebieha od 15. januára do 28. februára. „Žihadielko je pro­jekt, ktorý spája rodiny, a dokonca celé mestá. Odozva za doterajšie dva ročníky bola mimoriadne po­zitívna. Žihadielka sa nachádzajú v dvadsiatich mestách po celom Slo­vensku a deti sa na ne radi vracajú, trávia svoj voľný čas na čerstvom vzduchu spolu so svojimi rodičmi a priateľmi. Moderných a bezpeč­ných ihrísk stále nie je v našich mestách dosť, a preto opäť všet­kých, veľkých i malých, pozývame do sveta včielky Maje,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spo­ločnosti Lidl Slovenská republika.

NOVÁ NÁDEJ PRE SVIDNÍK

Aj Svidníčanom svitá po dvoch neúspešných pokusoch pri hlaso­vaní vyhrať ihrisko nová nádej. Ešte vlani Svidníčania vytvorili na Faceboku stránku Žihadielko – ihrisko pre Svidník. V tomto roku je zatiaľ nevyužitá, Svidníčania v túžbe o ihrisko trochu poľavili. V tejto aktivite sa im však usiluje pomôcť susedné mesto Stropkov, ktoré vyhralo boj o ihrisko aj so Svidníkom v roku 2016. „V Strop­kove začíname aktivitu Strop­kovčania pomáhajú Svidníčanom v boji o nové detské ihrisko. Mnohí si možno pamätáte čas, keď sme so Svidníkom v roku 2016 súperili v hlasovaní o detské ihrisko Žiha­dielko. Tento súboj sme nakoniec vyhrali my, Stropkovčania. Hla­sujeme a držíme Svidníku palce,“ uviedol na facebookovskej stránke stropkovský poslanec Jozef Šimko.

VZÁJOMNÁ POMOC AJ VO VÝZNAMNEJŠÍCH VECIACH

Zdravá rivalita so susedným mes­tom má podľa neho svoje čaro a môže obe mestá posúvať vpred. „Momentálne však nesúperíme, keďže sa Stropkov neprihlásil do boja o ďalšie detské ihrisko. Na jednej strane je to možno škoda, no na druhej strane šanca ukázať Svidníčanom našu veľkorysosť, dobroprajnosť, túžbu po vzájomnej pomoci a podpore v našom ťažko skúšanom regióne.“ Každý hlas pre Svidník podľa jeho slov zaváži a môže pomôcť k vzájomnému klad­nému prehĺbeniu dobrých vzťahov medzi Stropkovčanmi a Svidníča­nmi. „Budeme sa musieť časom čoraz viac spájať aj v dôležitejších veciach, ako je detské ihrisko. Pri­chádzame o pôrodnicu, stále k nám nevedie rýchlostná cesta, čo škodí obom mestám, a bude toho ešte viac. Dnes pomôžu Stropkovčania Svidníčanom, nabudúce pomôžu Svidníčania Stropkovčanom,“ do­dáva mladý perspektívny poslanec Šimko. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.