Svetový deň proti rakovine

Dňa 4. februára sa každoročne koná Svetový deň proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto ochorení a upozorniť na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu. V rokoch 2016-2018 sa bude niesť v duchu hesla : „My to dokážeme, ja to dokážem“. Na Slovensku počet onkologických pacientov stúpa, pričom v súčasnosti hovoríme už o približne 30 000 nových prípa­doch ročne. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc. U mužov dominuje rakovina pľúc, hrubého čreva a konečníka, rakovina prostaty. Jednou z možností, ako môžeme predchádzať vzniku nádorových ochorení je dodržiavať zásady odporúčaní „Európskeho kódexu proti rakovine“.


12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny

1. Nefajčite. Neužívajte tabak v ži­adnej forme.

2. Zo svojho domova spravte nefaj­čiarske prostredie. Podporujte ne­fajčiarske opatrenia na pracovisku.

3. Udržujte si zdravú telesnú hmot­nosť.

4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.

5. Zdravo sa stravujte:

• Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.

• Obmedzte vysokokalorické po­traviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.

• Vyhýbajte sa mäsovým výrob­kom; obmedzte spotrebu červe­ného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.

6. Ak pijete akýkoľvek druh alko­holu, obmedzte jeho množstvo.

7. Vyhýbajte sa prílišnému slneč­nému žiareniu – najmä deti. Chráň­te sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.

8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvorným látkami dodr­žiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

9. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.

10. Pre ženy:

• Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.

• Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rako­viny. Obmedzte jej používanie.

11. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovanie proti

• hepatitíde typu B (novorodenci)

• ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá)

12. Zúčastňujte sa na organizova­ných programoch skríningu rako­viny:

• hrubého čreva (muži aj ženy)

• prsníka (ženy)

• krčka maternice (ženy)

RÚVZ Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.