Oslávime storočnicu vzniku Československa pri pamätníčku?

V týchto dňoch štátne orgány, spoločenské a kultúrne organizácie, mestá a obce v bývalom Československu zverejňujú svoje plány ako čo najdôstojnejšie osláviť túto významnú historickú udalosť v živote oboch brat­ských národov, Čechov a Slovákov, ale aj nás, Rusínov.

Túto významnú udalosť si už pred 90-timi rokmi ocenili naši predko­via, keď pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republi­ky postavili a odhalili 28. októbra 1928 na vtedajšom trhovisku - pľaci, pamätníček venovaný tejto historickej udalosti. V ďalších ro­koch sa pravidelne 28. októbra pri pamätníčku konali zhromaždenia občanov Svidníka a okolia.

Pamätníček ako zázrakom prežil bombardovanie Svidníka i ďalšie jeho vojnové ničenie počas 2. sve­tovej vojny. V začiatkoch 50-tych rokov minulého storočia pri likvi­dácii trhoviska z dôvodu výstavby verejného WC a parku, tento bol rozobratý s tým, že po čase sa vráti na pôvodné miesto. Žiaľ tak sa to do dnešného dňa nestalo.

Pred siedmymi rokmi pri mojom preberaní Ceny mesta Svidník som mimo iného vyslovil želanie na obnovenie pamätníčka. Toto moje želanie primátor mesta, Ing. Ján Holodňák, i ďalší funkcionári pris­ľúbili splniť, čo následne i mestské zastupiteľstvo prijatím uznesenia potvrdilo. Treba oceniť, že násled­ne sa i projekčne znovupostavenie pamätníčka pripravilo, avšak ne­zrealizovalo pre nedostatok finanč­ných prostriedkov. Pripomínam, že naši predkovia tento pamätníček postavili za veľmi ťažkých ekono­mických podmienok z verejných zbierok Svidníčanov, ale aj obča­nov okolitých obcí. Nevyhovárali sa, ale našli spôsob a urobili to.

Verím, že i my, ich potomkovia, si prinajmenšom ceníme vznik Čes­koslovenska tak ako oni a 28. októ­bra 2018 položíme kytice kvetov k tomuto symbolu.

Jozef Leľo

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.