Minulý týždeň navštívil Svidník veľvyslanec Kanady na Slovensku John von Kaufmann

Minulý týždeň navštívil Svidník veľvyslanec Kanady na Slovensku John von Kaufmann

Kancelária veľvyslanectva Kanady organizuje obchodno­-politickú cestu po východnom Slovensku, v rámci ktorej na­vštívili aj Svidník.Predmetom záujmu bola diskusia o integrá­cii migrantov do spoločnosti a otázka Rómskej komunity.

Veľvyslanec sa zaujímal o situá­ciu Rómov i cudzincov v meste.

Navštívili dve rodiny na Festiva­lovej ulici. “Pán diplomat ocenil našu prácu a spolužitie majori­ty a minority. Rokovali sme aj o možnosti príchodu Kanadských investorov. Momentalne je záu­jem investovať v zlievarenslom priemysle,” informoval primátor mesta Ján Holodňák.(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.