Gymnazisti na Dni otvorených dverí v Košiciach

8.2.2018. Dátum, ktorý vám možno veľa nenapovie. Pre mnohých ľudí všedný deň, no pre tretiakov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku rozhodne nie. V tento deň sme sa zúčastnili zaujímavej prehliadky Dňa otvo­rených dverí na Prírodovedeckej a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Možno sa pýtate, čím bola táto uda­losť výnimočná? Práve tým, že sme mali priestor nahliadnuť do vyso­koškolského zákutia. A čo bolo na výber? Tí, ktorých vášňou je me­dicína, sa vybrali na LEKÁRSKU FAKULTU. Na tejto fakulte nám medici ukázali, aké je naše telo za­ujímavé, a to prostredníctvom „hra­vej“ formy. Pri prehliadke stomato­lógie sme dostali za úlohu zostaviť kompletný ľudský chrup. To však zďaleka nebolo všetko. Na chirur­gickom oddelení sme dokonca na­zreli aj za oponu chirurgických zá­krokov - pútavá operácia pažeráka. Ďalšou zaujímavou fakultou bola PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA. Mali sme možnosť ponoriť sa do tajov matematiky, fyziky, informa­tiky, biológie a chémie. Vyskúšali sme si pozorovanie mikroskopom, či príležitosť vidieť moderné zre­novované laboratóriá. Tí, ktorí sa špecializujú na matematiku, nielen­že sa mohli zúčastniť originálnej prednášky o matematickej indukcii, ale taktiež mali možnosť potrápiť svoje mozgy rôznymi hlavolama­mi. V neposlednom rade si na svoje prišli aj informatici, ktorí nadobudli nové poznatky v oblasti umelej in­teligencie a dozvedeli sa aj niečo nové o svetoznámej kapacite - Elo­novi Muskovi.

Mnohí sme sa zhodli, že táto ex­kurzia bola veľmi obohacujúca a pútavá. A čo nám to dalo? Možno rozhodnutie, kam povedú naše kro­ky ďalej, a to práve na Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach.

Imrich Kaplan GDH Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.