Deň otvorených dverí v CZŠ sv. Juraja zaujal

Organizátori pripravili aj prírodovedný kútik, v rámci ktorého návštevníci mohli pozorovať rôzne prírodniny mikroskopom, lupou,

V nedeľu 11. 2. 2018 sa v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja otvorili dvere pre rodičov, žiakov, priateľov a všetkých zvedavých návštevníkov. Učitelia, žiaci a za­mestnanci školy pripravili deň plný prekvapení.

Stretnutie začalo nádhernou roz­právkou O psíčkovi a mačičke v podaní hercov divadla Babadlo. Diváci so záujmom a úsmevom sledovali šibalstvá dvoch pria­teľov – psíčka a mačičky.

Po skončení predstavenia si moh­li návštevníci vybrať zaujímavé atrakcie.

Novinkou v našej škole je krúžok programovania. Naši žiaci sú nad­šení z legorobotov a svoje prvé projekty si pripravili práve na túto nedeľu pre našich návštevníkov. Z legorobotov sa stali autá, vyklá­pače či zvieratá, ktoré plnili rôzne funkcie. Rodiny s deťmi zaujali aj elektrostavebnice, ktoré ponúkali mnoho zvukových, svetelných a iných funkcií.

Pripravili sme aj prírodovedný kútik, v rámci ktorého návštevníci mohli pozorovať rôzne prírodniny mikroskopom, lupou, periskopom a ďalekohľadom.

Pre najmenších bolo v ŠKD pripra­vené legokráľovstvo, kde sa mohli zahrať so stavebnicami alebo vysk­úšať si stolný hokej.

Tých, ktorí radi pracujú s fantáziou a sú šikovní, sme privítali v tvori­vých dielňach. Tam si deti vyrobili a zároveň aj odniesli zaujímavé de­koratívne výrobky.

Šachový kútik ponúkol priestor pre tvorivú hru a relax. Rodičia a deti si tiež mohli zahrať stolný tenis alebo florbal.

Asi najzaujímavejšou atrakciou boli miniovečky. Tí odvážnejší im doniesli pečivo, iní ich sledovali z diaľky. Mnohí neverili vlastným očiam, že ovečky sa nachádzajú v areáli školy, kde majú svoj príby­tok.

Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie s posedením. Naše stretnutie vyvrcholilo vyžrebova­ním poukazu na večeru v reštau­rácii Vermex Lokal, ktorú nám daroval p. Erik Ducár. Z víťazstva sa tešil prváčik Adamko so svojou rodinou a my mu želáme príjem­ne prežitý čas pri dobrom jedle so svojimi blízkymi. Reštaurácii Ver­mex Lokal ďakujeme.

Aj tento deň ukázal, že naša škola má čo ponúknuť. Všetky aktivity sú pravidelnou súčasťou diania v škole v poobedňajších hodinách v rámci zaujímavých krúžkov. (red)

Autor: redakcia
1.2. V nedeľu 11. 2. 2018 sa v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja otvorili dvere pre rodičov, žiakov, priateľov a všetkých zve
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.