Chcete „len“ rodiť, alebo prežiť najkrajší zázrak zrodu života?

Vzdelávajú mamicky, ako sa o novorodenca po pô rode sprá vne starať , ako ho kú pať , prebaľovať č i kŕmiť i ako by

Na verejnosti, verejných sieťach i v médiách sa v posledných mesiacoch dosť horlivo pretriasala téma zachovania svidníckej nemocnice a všetkých jej oddelení. Dar nového života na pôrodnom oddelení vo Svidníku v žiadnom prípade neberú ako rutinu, ale ako niečo mimoriadne, jedinečné, ako malý zázrak, z ktorého sa v priebehu chvíle zrodí nový život. 

Štandardné služby i služby nadštandard. Každá mamič­ka má možnosť rozhodnúť sa, kde privedie na svet svoju ratolesť. Má možnosť vybrať si miesto, kde prebehne ten úžasný okamih, keď prichádza na svet nový život. Rovnako tak má právo vybrať si štan­dard alebo nadštandard. Málo zariadení však ponúka všetko v jednom. Dôkazom toho, ŽE SA TO DÁ, je svidnícka pô­rodnica. Napriek tomu, že ne­mocnica zápasila s rizikom, že zanikne, funguje pôrod­nícke oddelenie vo Svidníku veľmi dobre. 

REŠPEKTOVANIE BUDÚCEJ MAMIČKY, RODINNÉ PROSTREDIE

„Vaše predstavy a očakáva­nia spojené s pôrodom sú pre nás veľmi dôležité. Vo svid­níckej pôrodnici Sveta zdra­via Vám ponúkame možnosť prežiť tieto najkrajšie chvíle Vášho života v príjemnom, rodinnom prostredí, ktoré je otvorené Vašim predstavám a požiadavkám. Personál pô­rodnice vo Svidníku po spo­ločnej konzultácii akceptuje Váš pôrodný plán. Tento plán obsahuje po vyplnení Vaše jasné priania týkajúce sa pô­rodu. Súčasťou tvorby Vášho pôrodného plánu je konzul­tácia s lekárom gynekológom, ktorý Vás prevedie celým pro­cesom prípravy, uskutočnenia pôrodu a popôrodnej starost­livosti. Personál oddelenia prostredníctvom svojich lek­toriek ponúka psychofyzickú prípravu nielen pre budúce mamičky, ale aj pre oteckov či inú sprevádzajúcu osobu. Bu­dúcim rodičom, ktorí sa roz­hodnú priviesť svoje dieťatko na svet v pôrodnici vo Svid­níku, ponúkame túto psycho­fyzickú prípravu zdarma,“ in­formovala Beáta Matkobišova, koordinátorka dokumentácie a marketingu v nemocnici vo Svidníku. 

EPIDURÁL, MUZIKOTERAPIA, DIEŤATKO PO PÔRODE S MATKOU

Na požiadanie umožňujú budúcim mamičkám rodiť v epidurálnej analgézii, ale ponúkajú aj rôzne možnosti na spríjemnenie čakania na príchod bábätka, ako je mu­zikoterapia, aromaterapia, hydroterapia, budúce mamič­ky môžu tiež využiť pôrodnú stoličku, fit loptu či pôrodníc­ky gél. „Samozrejmosťou je, že dieťatko po pôrode ostáva spolu s matkou na pôrodnej izbe až do spoločného prevo­zu na oddelenie šestonedelia. Bezprostredne po narodení uskutočňujeme bonding, teda uloženie dieťaťa na telo matky a priloženie k jej prsníku, čím podporujeme rozvoj laktácie,“ uviedla B. Matkobišová. 

NAUČIA VÁS KÚPAŤ DETI, UROBIA IM RÔZNE VYŠETRENIA

„Edukujeme mamičky, ako sa o novorodenca po pôrode správne starať, ako ho kúpať, prebaľovať či kŕmiť i ako by sa mala mamička správne starať sama o seba. Počas pr­vých dní pobytu novorodenca v nemocnici zdravotný personál usku­točňuje ultrazvukové vyšetrenia mozgu a obličiek dieťaťa.“ Vo svidníckej pôrodnici sa už dlhoročne vykonávajú skríningové, preventívne vyšetrenia sluchu. Takouto neinvazívnou metódou sa zisťujú jeho možné poruchy. 

NASTRELENIE NAUŠNÍC, ODBER PUPOČNÍKOVEJ KRVI

Dlhoročne tiež ponúkajú možnosť na­strelenia náušníc, a to nielen počas po­bytu na oddelení, ale aj po prepustení domov. Pôrodnica Sveta zdravia vo Svid­níku v spolupráci so Slovenským cen­trom tkanív a buniek ponúka aj odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Vďaka spolupráci s Nadáciou Križovat­ka si zase mamičky môžu požičať do­mov monitor dychu pre novorodencov, aby mali stále istotu, že je ich dieťatko v poriadku. Pôrodnica ponúka mamič­kám i neoceniteľnú možnosť byť počas pobytu vo svidníckej nemocnici so svoj­imi blízkymi. Počas celej doby môže byť totiž Váš partner alebo iná blízka osoba spolu s Vami v izbe. Ďalšou možnosťou je byť s rodinou v spojení vďaka bezplat­nému internetovému pripojeniu. „Naše mamičky si domov odnesú nielen svoje vytúžené bábätko, ale aj malý darček - odtlačok nožičky svojho novorodenca, a tak budú mať na príchod dieťatka aj ta­kúto spomienku,“ dodala Matkobišová. 

 

(ver)

Autor: redakcia
Vzdelávajú mamičky, ako sa o novorodenca po pô rode sprá vne starať , ako ho kú pať , prebaľovať č i kŕmiť i ako by
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.