Chodník na Jedľovku v mestskom zastupiteľstve rezonuje už štvrtý rok

: Na to, že chodník na Jedľovku nie je zahrnutý ani v jednej z viacerých verzií návrhu rozpočtu na ďalší rok

Rekonštrukcia chodníka na Jedľovku sa v mestskom zastupiteľstve opakuje už zopár rokov. Na zasadaniach mestského zastupiteľstva  táto téma opäť rezonuje v súvislosti s plánovaním mestského rozpočtu na ďalší rok. Poslanci mestského zastupiteľstva poukázali na fakt, že prostriedky na opravu a rekonštrukciu chodníka nie sú uvedené ani v jednom z posledných návrhov rozpočtu. Pôvodná cena rekonštrukcie bola stanovená na 10 000 eur. Medzitým, ako boli schválené prostriedky použité na nutnejšie opravy v meste, však vyšlo najavo, že cena 10 000 eur za rekonštrukciu chodníka je nereálna.

Na to, že chodník na Jedľovku nie je zahrnutý ani v jednej z viacerých verzií návrhu rozpočtu na ďalší rok, upozornila prvýkrát poslankyňa mestského zastupiteľstva Marcela Ivančová. Pri svojom vystúpení ho nazvala historickým chodníkom, úsmevne podotkla, že chodník na Jedľovku už asi zapíšeme do pamätihodností mesta.  „Ani v jednom návrhu sme naozaj nenašli chodník na Jedľovku a na stavebný podnik. Sú to chodníky, ktoré neslúžia na normálny presun a nemôžeme ani povedať, že patria niektorému obvodu. Jednoducho sú využívané všetkými občanmi mesta. Je veľmi dobré, že veľa ľudí športuje, behá, bicykluje... Nenašla som však ani v jednom návrhu podklady k týmto chodníkom,“ dodala Ivančová. Na slová poslankyne vzápätí reagoval primátor Ján Holodňák. Chodník na Jedľovku v mestskom zastupiteľstve rezonuje už štvrtý rok. „Je potrebné povedať, že cena, ktorú sme vtedy mali navrhnutú od dodávateľa, bola nereálna. Myslím, že to bola suma 10-tis. eur. Akú cenu nám povedali, takú sme dali schváliť do zastupiteľstva. Ak nás niekto podviedol, tak to bol ten, kto povedal, že za takú cenu tento chodník urobí. My sme vypísali súťaž, nakoniec ten dodávateľ, ktorý to mal urobiť za 10 000 eur, povedal, že to za takú cenu urobiť nevie. Chceli sme to robiť cez Technické služby, povedali, že za takúto cenu to nevedia urobiť. Tá cena musí byť jednoducho navýšená, inak chodník neurobíme,“ reagoval na slová poslankyne Ivančovej primátor. Primátor zároveň zdôraznil, že tieto chodníky je potrebné spraviť, poukázal na možnosť realizovať výstavbu prostredníctvom Technických služieb, nie klasickým dodávateľským spôsobom.

OSUD REKONŠTRUKCIE CHODNÍKA JE I NAĎALEJ NEISTÝ

Týmto slovám nasvedčuje i vyjadrenie Mestského úradu: „Vedenie mesta Svidník sa svojou činnosťou snaží rozvíjať aj turisticko-rekreačné oblasti života v našom meste. Naším záujmom je vybudovať cyklochodníky priamo v meste a v tomto smere je rozpracovaný projekt s mestom Krosno a Jaroslav, alebo podporovať tvorbu a udržiavanie cyklochodníkov v celom pohraničnom regióne (spolupráca s mestami Gorlice a Biecz). Všetky projekty, rovnako ako aj chodník v smere na Jedľovú, sú závislé od financovania. Najskôr je nutné mať finančné zabezpečenie projektovej dokumentácie (PD) a od nej sa ďalej odvíja realizácia samotného chodníka. V tomto štádiu je aj cyklochodník na Jedľovú. Prvé schválenie na realizáciu bolo v roku 2014, avšak nutnosť opráv v meste a akútna situácia spôsobili, že finančné prostriedky sa použili na chodník priamo v meste, ktorý slúži občanom Svidníka denno-denne. Cyklochodník v smere na Jedľovú bol pôvodne podľa odborného odhadu vyčíslený na 10-tisíc €, avšak PD zadefinovala chodník v novom rozšírenom profile podľa európskych noriem na sumu viac ako 20-tisíc €. Projektová dokumentácia (v hodnote 5-tisíc €) je nevyhnutná k zadaniu zákazky pre realizátora stavby, bez určenia prác a zadefinovania financovania nie je možné vyhlásiť súťaž na realizovanie stavby.“

Na tému chodníka na Jedľovku reagoval i poslanec Olejár: „Chodník na Jedlovú už mal byť v dvoch smeroch... Prosím ťa, (primátor) prestaň už o ňom rozprávať. Je to hanba, že my sme na to vyčlenili peniaze, ty si sa svojvoľne rozhodol, kde si porušil zákon a urobil si niečo iné,“ uviedol Olejár na tému chodníka na Jedľovú. Na hlavný problém poukázal i poslanec Kaliňák, podľa ktorého problém nie je v tom, že bolo schválených málo peňazí na chodník na Jedľovku, ale v tom, že vôbec sa oprava ani nezačala a peniaze, ktoré boli zastupiteľstvom schválené, boli presunuté bez vedomia zastupiteľstva na inú akciu. Poslankyňa Marcela Ivančová označila tému výstavby chodníka za traumatizovanie. „Ja s tým chodníkom na Jedľovku nevidím žiadny problém, dať dole starý asfalt, dať nový asfalt a basta. Športujeme, chodíme, cyklistikujeme po ňom, korčuľujeme a hotovo, koniec. A nie traumatizovať zastupiteľstvo. Dva roky o tom chodníku rozprávame a teraz povieš, že ho ideme robiť cez Technické služby. Dva roky rozprávame o chodníku na Jedľovku a o ďalších veciach, ktoré nie sú dodnes zrealizované a nie sú ani zapracované do návrhu rozpočtu.“ (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.