Z DEJÍN RUSÍNOV II

Milí čitatelia, počas tohto roka máme pre Vás pripravenú rubriku, v ktorej sa budeme zaoberať dejinami Rusínov v našom regióne. Kým prvú časť sme venovali všeobecným informáciám o stave Rusínov na Slovensku, v tejto časti rubriky sa budeme zaoberať ich príchodom do nášho regiónu.

VALAŠSKÁ KOLONIZÁCIA

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý významným spôsobom ovplyvnil celé rusínske osídlenie v juhokarpatskej oblasti aj na severovýchodnom Slovensku, bola najmä valašská kolonizácia. V prvej polovici 14. storočia sa totiž začala prvá fáza tejto kolonizácie. Pôvodne ju uskutočňovali rumunskí pastieri z Valašska a Sedmohradska (dnešné Rumunsko), o čom svedčí mnoho slov rumunského pôvodu, ktoré sa dodnes používajú v oblasti pastierstva a chovu oviec. Cieľom valašskej kolonizácie v podstate bolo hospodárske využitie horských a podhorských oblastí pre chov väčších stád hovädzieho dobytka, kôz, ošípaných, koní, ale hlavne oviec. Valašská kolonizácia s rôznou intenzitou prebiehala až do 17. storočia a viaže sa k nej aj vznik väčšiny tých obcí na severovýchodnom Slovensku, ktoré sú spravidla dodnes obývané rusínskym obyvateľstvom.

RUSÍNI NA ŠARIŠI

Pastieri prejavujúci rusínsky pôvod sa objavili na Šariši až na prelome 14. a 15. storočia. Išlo ale o menšie skupiny, z ktorých viaceré boli v službách hradov alebo miest a plnili úlohy ich ochrancov a strážcov. K výraznejšiemu rusínskemu zaľudňovaniu severného Šariša došlo koncom 15. storočia. Nové rusínske obyvateľstvo vtedy zakladalo osady v neobývaných horských údoliach a v podhorských obciach, ale usadzovali sa aj v dedinách, ktoré boli z rôznych dôvodov vyľudnené (napr. Svidník, Nižný Orlík, Vyšný Orlík, Dubová, Cernina, Jakubany, Ruské Pekľany a iné). 

Spracoval: Ladislav Jasik

Zdroj: Stanislav Konečný: Náčrt dejín karpatských Rusínov

Zdroj mapa: Historyweb

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.