Stolný tenis: Jedenásty ročník TOP 32 premiérovo pre Ľuboša Mittera.

Vyvrcholenie medziokresnej stol­notenisovej súťaže sa už tradične koná turnajom TOP 32 o pohár predsedu OOSTZ. V piatok sa ziš­lo v športovej hale v Stropkove 30 hráčov z medziokresnej stolno­tenisovej ligy. Jedenásty ročník tejto stolnotenisovej akcie v tom to roku mal ešte väčšiu vážnosť, lebo sa konal práve 06.04.2018 keď bol celosvetový deň stolného tenisu. Turnaj otvoril predseda OOSTZ Miroslav Kurečko, ktorý privítal primátora Mesta Stropkov JUDr. Ondreja Brendzu a riaditeľa ZŠ Mlynská Mgr. Petra Gombára. V úvode bolo najprv krátke vy­hodnotenie sezóny 20017/2018 kde prvým trom najúspešnej­ším jednotlivcom v poradí Ľuboš Mitter, Jozef Fiľarsky a Michal Antoš, a prvým trom družstvám v poradí STMK Stropkov A, ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník C“, STO Brusnica boli odovzdané diplomy a poháre. Tridsať účastní­kov bolo vyžrebovaných do ôsmich skupín. Z každej skupiny postu­povali prví dvaja do záverečných bojov kde sa už hralo vylučovacím spôsobom. Do finále sa nakoniec prebojovali zástupcovia STMK Stropkov. Jozef Fiľarsky prešiel v dramatickom päťsetovom zápa­se cez Jána Kosára. Ľuboš Mitter prešiel cez Michala Antoša tak isto v päťsetovej dráme, hoci prehrá­val už dva nula. V súboji o tretie miesto zvíťazil Antoš nad Kosárom 3:0. Vyvrcholením TOPky bolo fi­nále dvoch najúspešnejších hrá­čov piatej ligy. Prvé dva sety lepšie zvládol Fiľarsky, ale Mitter to ešte nevzdal a svojou trpezlivou hrou otočil vývoj stretnutia a vybojoval si premiérové víťazstvo na tomto turnaji

Určite na svoje si prišli aj diváci, lebo všetci aktéri stolnotenisového diania sa im odmeňovali peknými, bojovnými a dramatickými zápas­mi. Celý večer sa niesol v priateľ­skej uvoľnenej atmosfére a k tomu všetkému bol ešte podávaný vý­borný guláš.

Prví traja boli odmenení diploma­mi a pohármi. Víťaz navyše prebral Putovný pohár predsedu OOSTZ, ktorý môže mať doma do ďalšieho ročníka TOP 32.

Za realizáciu tohto turnaja po­ďakovanie OOSTZ patrí : Mestu Stropkov a ZŠ Mlynská Stropkov za poskytnuté priestory , STMK za prípravu hracej miestnosti , reštaurácii Delta, kamenárstvo Fiľarsky, nemenovanému darcovi, JMC Lužany pri Topli a všetkým ktorý sa akoukoľvek formou priči­nili o bezproblémoví priebeh tohto turnaja.

Celkové poradie dvojhra:

1. Ľuboš Mitter STMK Stropkov

2. Jozef Fiľarsky STMK Stropkov

3. Michal Antoš STO Brusnica

4. Ján Kosár ŠŠK Centrál Svidník

5.-8. Kostelník (ŠŠK Centrál Svid­ník), B.Bedruň, (STMK Stropkov), Novicky, M.Cigán (JMC Lužany pri Topli)

9.-16. Ľ.Kosár, Klim( ŠŠK Centrál Svidník), K.Cigán (JMC Lužany pri Topli), Kočiš, Hrušč (TJ ŠM Staš­kovce),Baláž, Mihok (STMK Strop­kov), Hrušč (TJ Radoma).

Predseda OOSTZ Svidník

Miroslav Kurečko

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.