Smrť pod kolesami nákladného auta

Pod kolesami nákladného auta zahynul včera (3.4.2018) popoludní v Kežmarku 61 ročný chodec.

Okolo 14:00 h viedol na Slavkovskej ulici 38 ročný muž nákladné motorové vozidlo IVECO DAILY. Počas cúvania z dvora is­tej spoločnosti na ulicu narazil stredom zadnej časti vozidla do chodca. Ten vy­chádzal z dvora tej istej spoločnosti a bol chrbtom otočený k vozidlu. Pri náraze sa chodec zakliesnil pod zadnú nápravu vozidla a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Telo nebohého na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v NsP Poprad, kde bude vykonaná pitva. Kežmarský vy­šetrovateľ obvinil vodiča nákladné auta z prečinu usmrtenia. Stíhaný je na slo­bode.

Vodiči nákladných áut, ale aj autobu­sov by mali byť zvlášť dôslední v do­držiavaní pravidiel cestnej premávky ako aj predvídaví. Ich veľkosť a váha sú faktormi, ktoré majú výrazný vplyv pri ko­líznych situáciách. Brzdná dráha je dlhšia, manévrovateľnosť je náročnejšia a potre­ba priestoru na ceste väčšia. Následky pri nehodách pritom môžu byť až katastrofál­ne. Či už pri strete s iným vozidlom, prí­padne nemotorovým účastníkom cestnej premávky alebo aj len samostatne. Zod­povednosť za seba a iných musí byť na prvom mieste.

Okrem dodržiavania základných povinnos­ti vodičov, maximálne povolenej rýchlosti, bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, správneho spôsobu jazdy, ktoré platia pre všetkých vodičov, by vodiči náklad­ných áut nemali zabúdať na bezpeč­né upevnenie nákladu a dodržiavanie hmotnostných limitov. Zo základných povinnosti vodičov by mali vodiči ná­kladných vozidiel a autobusov, vzhľa­dom na rozmery vozidla, viac myslieť na pribratie potrebného počtu spôso­bilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky a plne sa venovať ve­deniu vozidla. Spolu s vodičmi autobusov by nemali zabúdať aj na dodržiavanie doby jazdy a odpočinku, technický stav a sa­mozrejme zákaz požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok pred a počas jazdy. Aj keď sa to môže niekomu zdať nepravdepodobné, stretli sme sa už aj s prípadmi kedy vodič kamióna s návesom, ale aj vodič autobus s cestujúcimi, jazdili pod vplyvom alkoholu.

(KRPZ)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.