Projekt „Viem čo zjem“

Žiaci 3.A, 4.A, 5.A, 6.A triedy Cirkevnej základnej školy sv. Ju­raja vo Svidníku sa zapojili do projektu „Viem čo zjem“. Projekt patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a odštarto­val druhý ročník v školskom roku 2017/2018.

Projekt pozostáva z dvoch povin­ných kôl prednášok a dobrovoľ­ných súťaží. Úlohou je pútavou formou motivovať žiakov k vyvá­ženému životnému štýlu, správ­nym stravovacím návykom a pod­poriť záujem žiakov o pohybové aktivity.

Osvojenie zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokla­dom dobrého zdravia nielen počas detstva, ale aj v dospelosti.

Prvú prednášku sme mali s pracov­níčkou ÚVZ SR na tému „Vyvážená strava“. Druhá úloha bola vyučovacia hodina s pedagógom školy, na tému „Hygiena a potraviny“. Zapojené trie­dy počas trvania projektu sa môžu zapájať do súťaží a vyhrať zaujímavé ceny pre seba a pre školu.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.