Kulichova socha musí späť na Dukliansky pomník- Vojenský ústav prehral súd USTAV POVAŽUJE ROZSUDOK ZA NEZÁKONNÝ A ODVOLÁ SA

Späť na pôvodné miesto musí Vojenský historický ústav vrátiť sochu so sovietskym vojakom od Jána Kulicha. Tú v rámci snahy uviesť cintorín do historicky pôvodného stavu ústav v roku 2014 nahradil pôvodnou sochou československého vojaka.  Dôvodom sporu bolo to, že rodina Jána Kulicha tvrdí, že si múzeum muselo vyžiadať na premiestnenie sochy od nej súhlas. S tým však Vojenský historický ústav nesúhlasí a tvrdí, že v roku 1964 štát nadobudol vlastnícke práva ku Kulichovmu dielu. 

Okresný súd v Bratislave dal za pravdu rodine sochára Jána Kulicha v spore o neoprávnené premiestnenie súsošia z pamatníka na Dukle. K premiestneniu sochy došlo v roku 2014, keď prebiehala rekonštrukcia tohto cintorína a dôvodom k premiestneniu bol práve fakt, že Vojenský historický ústav sa snažil uviesť toto miesto do pôvodného stavu. Rekonštrukcia tak počítala i s vrátením pôvodných sôch na tento pamätník. Na pamätníku pôvodne stála socha salutujúceho vojaka od českého autora Jana Víteka. Komunisti však sochu v 50 rokoch zničili a nahradili ju súsoším, ktoré stvárňuje dievča odovzdávajúce kyticu vďaky sovietskemu vojakovi v prítomnosti československého vojaka. Toto súsošie zhruba o 10 rokov neskôr nahradilo práve dielo Jána Kulicha s názvom žalujem, ktoré stvárňuje ženu ďakujúcu sovietskému vojakovi za oslobodenie. Kulichova súsošie dostalo čestné miesto vo vstupnej hale zmodernizovanej vyhliadkovej veže.

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV SA PROTI ROZHODNUTIU ODVOLÁ

Rodina Jána kulicha v žalobe tvrdí, že Vojenský historický ústav porušil autorské práva, pretože si na premiestnenie sochy nevyžiadal súhlas. Ten zas argumentuje tým, že v roku 1964 štát nadobudol vlastnícke práva k dielu Jána Kulicha a súhlas s premiestnením sochy tak nebol potrebný. Súd však rozhodol v prospech rodiny Jána Kulicha a súsošie sa tak podľa všetkého bude musieť vrátiť opäť na pamätník na Dukle. Advokát Vojenského historického ústavu však doplnil, že ústav považuje rozsudok za nezákonný a odvolá sa. Ján Kulich, dlhoročný člen KSČ bol za socializmu ako umelec na výslní. Mal prívlastok dvorný umelec komunizmu. Jeho diela možnovidieť po celom Slovensku. Po zmene režimu zostalo mnoho sôch na svojom mieste, niektoré dokonca i pribudli. Dielom Jána Kulicha je i sporná socha kniežaťa Svätopluka na Bratislavskom hrade. (zdroj: sme.sk)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.