MICHAL IĽKANIN: „STALI SME SA ČLENOM SVETOVEJ ASOCIÁCIE“

Svidnícka nezisková organizácia Dukla Destination (čítaj Dukla Destinejšn), ktorá je lídrom v oblasti cestovného ruchu v regióne pod Duklou sa stala štyridsiatym ôsmym členom Medzinárodnej asociácie múzeí z druhej svetovej vojny (International WWII Museum Association).

Medzinárodná asociácia múzeí z druhej svetovej vojny bola založená v Pekingu 7. septembra 2015, teda 70 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. Toto združenie je prvou a jedinou medzinárodnou profesionálnou organizáciou múzeí hmotného kultúrneho dedičstva, ktorého vznik iniciovalo Múzeum vojny čínskeho ľudového odporu proti japonskej agresii v Pekingu. „Byť súčasťou takéhoto svetového zoskupenia je pre našu organizáciu niečo úžasné. Túto asociáciu tvoria najvýznamnejšie vojnové múzea v Rusku, Číne, alebo Amerike a je pre nás veľkou cťou spolupracovať s nimi,“ povedal riaditeľ Dukla Destination Michal Iľkanin. Po Múzeu SNP v Banskej Bystrici je Dukla Destination ďalšou slovenskou organizáciou v Medzinárodnej asociácii múzeí z druhej svetovej vojny.

CIEĽOM JE BOJOVAŤ PROTI FAŠIZMU

Hlavným cieľom združenia je obrana svetového mieru pred fašizmom a jeho prejavmi. „Chceme prezentovať fašizmus ako jedno veľké zlo v histórii ľudstva. Chceme robiť osvetu, najmä medzi mladými ľuďmi, aby sa nezabúdalo na to, čo sa v našom regióne udialo v čase druhej svetovej vojny, pretože historická pamäť tu je,“ vysvetľuje Iľkanin.

Ďalšími cieľmi Medzinárodnej asociácie múzeí z druhej svetovej vojny sú:

1. Vykonávanie spoločného výskumu o histórii druhej svetovej vojny, podpora výskumu a propagácia pamiatok druhej svetovej vojny;

2. Výmenné výstavy archívnych materiálov, výcvik personálu medzi členmi združenia, poskytovanie zariadení pre spoluprácu a komunikáciu medzi múzeami druhej svetovej vojny;

3. Usporiadanie dôležitých pamätných udalostí súvisiacich s druhou svetovou vojnou;

4. Spoločná organizácia podujatí venovaných mierovému vzdelávaniu;

5. Šírenie správ a informácií o múzeách druhej svetovej vojny;

6. Zvýšenie záujmu o expozície múzeí druhej svetovej vojny;

7. Zastupovanie a ochrana hmotných aj nehmotných záujmov svojich členov v medzinárodných organizáciách, nadväzovanie vzťahov s múzeami z druhej svetovej vojny, príslušnými organizáciami a skupinami;

8. Vytvorenie jednotnej databázy a iných informačných zdrojov, ktoré uľahčujú efektívnejšiu činnosť členov združenia;

9. Pomoc účastníkom pri realizácii ich medzinárodných projektov.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.