Ktoré cesty a chodníky opravia?

V meste je stále potrebné opravovať cesty i chodníky. Radnica sa preto rozhodla, že je potrebné pripraviť plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov podľa priorít.

V súčasnosti neexistuje plán rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov, ktorý je potrebný na komplexné riešenie a plánovanie finančných prostriedkov.

„Na základe miestnych obhliadok spolu s odborne spôsobilými osobami, členmi komisie pre výstavbu a poslancami MsZ bol vypracovaný Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov, pričom sa vychádzalo z priorít, ktorými boli technický stav, rozsah, frekventovanosť a finančná náročnosť,“ informoval z oddelenia výstavby Karol Richvalský. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.