Športovú halu chcú zmodernizovať

Miroslav Blanár plánuje rozšírenie a rekonštrukciu existujúcej športovej haly na Ul. Gen. Svobodu, preto chce kúpiť časť mestských pozemkov.

V apríli požiadal Miroslav Blanár o odkúpenie časti mestského pozemku za účelom vydania stavebného povolenia na výstavbu a rekonštrukciu športovej haly v súlade s projektovou dokumentáciou „Prístavba a modernizácia športovej haly“. Zámer na odpredaj schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 19. júna 2019. Tentoraz budú poslanci schvaľovať samotný odpredaj. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.