Nástup na základnú školu je novým krokom pre dieťa... A takisto pre rodičov- alebo ako sa učiť s dieťaťom na prvom stupni

Začiatok povinnej školskej dochádzky je veľký a významný krok v živote dieťaťa a výrazne ovplyvní aj chod rodiny. Príprave na úspešnú školskú dochádzku dieťaťa by mali rodičia venovať veľkú pozornosť už v predškolskom veku. To, ako príde dieťa pripravené do 1.ročníka, je vo veľkej miere výsledkom rodinnej výchovy. Rodičia by si mali hlavne v začiatkoch nájsť dostatok času pre svoje dieťa. Postupne treba viesť deti k samostatnosti a prejsť od pomoci ku pravidelnej kontrole plnenia školských úloh.

 

VIE SI VÁŠ PREDŠKOLÁK ZAVIAZAŤ ŠNÚRKY NA TOPÁNKACH?

Príprave na povinnú školskú dochádzku a povinnosti s ňou spojené by mali rodičia venovať dostatok času už v predškolskom veku. Svoje deti by mali vychovávať a nenásilným spôsobom viesť k plneniu drobných a vekuprimeraných úloh (upratanie hračiek, pomoc pri domácich prácach a pod.) - najprv s pomocou rodiča a neskôr sami. Tým si deti osvojujú správne návyky a zvykajú si na vykonávanie drobných úloh. Dôležité je všímať si, s čím a ako sa Vaše deti hrajú. Pri hre sa prejavuje temperament detí, ich výdrž a koncentrácia pre určitú činnosť, schopnosť spolupracovať s inými deťmi i zvládať prehry alebo nezdary. Je dobré, ak trávite so svojimi deťmi spoločný čas. Vtedy môžete nenápadným a nenásilným spôsobom robiť výchovné korekcie. Naopak, veľmi negatívne na komplexný rozvoj osobnosti vplýva to, ak dieťaťu dáme do ruky mobil, tablet alebo iný podobný predmet. Dieťa sa s ním hrá, ale rozvíja si tým iba malú časť svojich schopností a niektoré dôležité činnosti sa nerozvíjajú (napr. schopnosť správne komunikovať, rozvíjať jemnú motoriku rúk...) Stáva sa, že dieťa príde do prvého ročníka základnej školy a nevie si zaviazať šnúrky na obuvi. Rodič namiesto toho, aby ho danú činnosť trpezlivo naučil, radšej mu kúpi obuv na suchý zips.  Netreba všetko robiť za deti, ale rozvíjať ich samostatnosť.

 

NEBERTE ĎEŤOM VŠETOK VOĽNÝ ČAS

To, ako príde dieťa pripravené do 1.ročníka, je vlastne vo veľkej miere výsledkom rodinnej výchovy. Od začiatku povinnej školskej dochádzky by ste mali vhodne upraviť deťom denný režim tak, aby v ňom dieťa malo dostatočný a pravidelný čas a priestor na prípravu na vyučovanie i na odpočinok a rozvoj svojich záujmov. Niektorí rodičia organizujú svojim deťom všetok čas, kontrolujú ich mobilom, prihlásia ich na veľké množstvo krúžkov a dieťaťu chýba čas na hry a kontakty s kamarátmi, ktoré obmedzuje iba na kontakt cez sociálne siete.

 

OD PRAVIDELNEJ POMOCI KU NEPRAVIDELNEJ KONTROLE

Na 1.stupni základnej školy a hlavne v 1.ročníku by mali rodičia venovať veľkú pozornosť domácej príprave na vyučovanie. Hlavne v začiatkoch si treba nájsť dostatok času pre svoje dieťa a rozprávať sa s ním aj o tom, čo prežíva, aké má radosti alebo problémy, ako sa mu darilo v škole. Vhodne volenými slovami a príkladmi môžete správne usmerniť dieťa a povzbudiť ho, ak sa mu od začiatku všetko nedarí podľa Vašich predstáv. Aj keď sú rodičia v dnešnej dobe často zaneprázdnení, predsa by si mali nájsť čas, aby si s prvákmi sadli a napísali s nimi úlohy, všímali si ich prístup k plneniu školských povinností. Treba s nimi prečítať text z knihy, porozprávať sa o ňom a zistiť, či tomu rozumie. Postupne treba viesť deti k samostatnosti a prejsť od pomoci ku pravidelnej kontrole plnenia školských úloh. Ak je dieťa schopné a samostatné, môžete prejsť od pravidelnej pomoci a kontroly k nepravidelnej kontrole. Treba sa dieťaťa nielen opýtať, či je do školy pripravené, ale sa o tom aj presvedčiť. Ak to nezanedbáte, potom sú predpoklady, že dieťa získa správne návyky a bude sa vedieť pripravovať samo na vyučovanie aj na 2.stupni základnej školy. 

Nevyhnutnou podmienkou na úspešnosť dieťaťa  je aj správny prístup k učeniu aj v škole, aby dieťa išlo do školy oddýchnuté a vyspaté, aby bolo na vyučovaní pozorné a sústredené. Ak sa v škole Vaše dieťa venuje učeniu, je predpoklad, že väčšinu učiva zvládne v škole a doma si to precvičí, zopakuje a bude to ovládať. Správny prístup k deťom, ich príprave na vyučovanie a rozvoju ich schopností sa pozitívne prejaví v ich vývoji detí a vynaložená námaha sa Vám niekoľkonásobne vráti.

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.