60-tka na krku a tešíme sa na pribúdanie ďalších rokov.

60 rokov trvania podujatia sú pre organizátorov aj roky skúšania a snahy o čo najlepší priebeh, rokmi bohatými na účasť, ale aj rokmi, ktoré treba doslova zachraňovať.

Náš Dukelský beh mieru si za svoj život vyskúšal každú etapu. Dukelský beh mieru patrí medzi najstaršie organizované bežecké preteky na Slovensku a v jeho začiatkoch bol ukážkou športového umenia profesionálnych bežcov. Rokmi sa však podujatie stávalo masovejšie, napr. v roku 1984 to bolo až 160 bežcov na trati Dukla – Svidník. Prišli aj krízové 90-te roky, kedy bolo na štarte 31, 12, 19...bežcov.

Tohtoročný jubilejný ročník bol pre mesto Svidník ako hlavného organizátora výzvou na zorganizovanie profesionálneho športového podujatia, ktoré bude robiť dobré meno mestu i Svidníčanom. Priniesli sme nové aktivity a mnohé sa podarili s výbornou podporov rôznych organizácií i jednotlivcov.

Chceli sme, aby náš beh bol podujatím pre všetkých – rodiny, priateľov, nadšencov športu aj návštevníkov mesta. K sprievodnému behu - Malému behu zdravia na 1 km sme po prvýkrát pridali aj súťaž lezúňov – najmladších účastníkov. Pripravili sme prvý krát preteky in-line korčuliarov, ktorí vyštartovali na 6,5 km trať rovnako ako bežci na Veľkom behu zdravia.

Na trati hlavného behu z Dukly do Svidníka sme pripravili viacero vylepšení. Viac občerstvovacích staníc s vodou, iontovými nápojmi, ovocím i vodnými „hadicovými“ sprchami a jednu špeciálnu vodnú hmlu pred posledným kilometrom do cieľa.

Tento rok sme obohatili Dukelský beh mieru o výstavu fotografií z histórie behu. Uviedli sme šesť osobností do Siene slávy, udelili sme ocenenie za významný prínos i výnimočný prínos pre Dukelský beh mieru. Títo bežci a organizátori boli svojou zaangažovanosťou i vytrvalosťou inšpiráciou pre ostatných bežcov a prispeli k zachovaniu tradície DBM.

Pamiatkou na tohtoročný výnimočný ročník je aj plátenná taška, ktorú nám ušili faustínky z Arcidiecéznej charity vo Svidníku a tričko s emblémom DBM, či bulletin, ktorý mapuje výsledky DBM z predošlých 59 ročníkov. Bulletin ako sprievodca „dukeláku“ obsahuje charakteristiky zaujímavých bežcov, vtipné príhody, rôzne zaujímavosti, mapu bežeckých tratí v okolí Svidníka i rozhovor s kondičným trénerom. Pri tohtoročnom DBM sme sa zamýšľali aj nad ekologickým rozmerom masových podujatí a rozhodli sme sa plastové tašky vymeniť za plátenné a plastové poháre za papierové. Počas akcie sme ponúkali širokej verejnosti prostredníctvom nášho sponzora aj pitnú vodu z vodovodu.

Našou ambíciou bolo priniesť život na pešiu zónu počas celého dopoludnia až po vyvrcholenie DBM. Hudbou z projektu Susedia spoza hraníc (susedia z Poľska, vystúpili dvaja účinkujúci) sa mohli návštevníci baviť pri občerstvení, dať si zmerať zdravotný stav a zabaviť sa so šaškom Fjodorom. Tohtoročný jubilejný ročník podporil aj Prešovský samosprávny kraj, keď sme z projektu Beh pre všetkých Svidníčanov získali finančné prostriedky na prípravu nášho DBM. Mať komfort pri jedení i pití, mať si kde sadnúť a porozprávať sa s kamarátmi sa javí ako nevyhnutné na udržanie života akcie. Týmto trendom chceme ísť ďalej a ukázať, že káva, pivko, či pochutiny patria ku každej akcii, športovej i spoločenskej.

Podporilo nás počas Dukelského behu mieru mnoho sponzorov, ale nechceli by sme zabudnúť na dobrovoľníkov. K tímu z Mestského úradu vo Svidníku sa pridali rodinní príslušníci, kamaráti a zanietenci. Ďakujeme.

Ďakujeme tiež všetkým bežcom, ktorí sú hlavnými aktérmi, pre Vás to robíme a tešíme sa na každý ďalší ročník nášho behu.

60. ročníka Dukelského behu mieru sa zúčastnilo:

na hlavnom behu (DBM) z Dukly do Svidníka   136 bežcov

na Veľkom behu zdravia                                      40 bežcov

na Veľkom behu zdravia in-line                              8 pretekárov

na Malom behu zdravia                                      127 bežcov

na pretekoch lezúňov                                             3 deti

Poďakovanie: Spoločne sme to zvládli

Pri príprave a samotnej realizácii Dukelského behu mieru  sa podieľali okrem mesta Svidník ako hlavného organizátora aj rôzne iné poisťovni a Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku, za mediálnu podporu regionálnym týždenníkom Podduklianske novinky a Dukla, moderátorovi Pavlovi Sivákovi, firme MARBIS za videozáznam a dron na štarte.

Pri organizácii nám vyšli v ústrety a poskytli svoje priestory Gymnázium DH Svidník a SNM – MUK Svidník. Výborný obed pre všetkých bežcov DBM pripravili kuchárky v ŠJ pri GDH Svidník. Ďakujeme za občerstvenie na pešej zóne Cyrilovi Dudášovi a za atmosféru vypustených holubov na štarte na Dukle Jánovi Havrilovi, za zabezpečenie vodnej hmly spoločnosti SPP a.s a Michalovi Hajdukovi. Naše poďakovanie patrí aj Technickým službám mesta Svidník za bezplatnú prevádzku verejných WC a zabezpečenie odpadkových košov na pešej zóne.

Veľké poďakovanie patrí starostom obcí Nižný Komárnik, Krajná Poľana, Hunkovce, Krajné Čierno, Ladomirová a za vodné osvieženie na trati DHZ Nižná Jedľová.

Na bezpečnosť dohliadali príslušníci OR policajného zboru vo Svidníku i príslušníci mestskej polície Svidník a záchranná služba ÚS SČK Svidník. Drobnou, ale užitočnou pomocou pri organizácii boli aj MŠ na Ul. gen. Svobodu a ZŠ Komenského a tiež podnikateľ Dušan Kuzma.

Ďakujeme všetkým za zanietenosť a veríme, že spoločne urobíme ešte mnoho ročníkov Dukelského behu mieru.

organizácie a aj zanietení ľudia, ktorým by sme chceli poďakovať a vyjadriť radosť z toho, že sa nám spoločne  jubilejný ročník „dukeláku“ vydaril.

Ďakujeme za sponzorskú pomoc:

KULTMINOR za financovanie kultúrnej časti DBM, Dukla destination – Ján Hirčko za financovanie tričiek jubilejného ročníka, Prešovskému samosprávnemu kraju – poslanec Ján Vook za finančnú podporu, VVS a.s. za vodný bar na pešej zóne, za finančnú podporu firme Ferospol  - pán Šovari, TESCO Stropkov – poskytnutie ovocia a sladkostí, Gréckokatolícka charita „Faustína“ za ušitie športových ruksakov, finančne prispeli spoločnosť  Službyt, Stavbet, Bytové družstvo, za poskytnutie darčekových predmetov ďakujeme firmám TOPA sport, Zayo a PEEM SERVIS. Za pomoc pri organizovaní CVČ Svidník, za ovocie Jánovi Krajňákovi, za poskytnutie bezplatného merania zdravotného stavu na pešej zóne Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku, za mediálnu podporu regionálnym týždenníkom Podduklianske novinky a Dukla, moderátorovi Pavlovi Sivákovi, firme MARBIS za videozáznam a dron na štarte.

Pri organizácii nám vyšli v ústrety a poskytli svoje priestory Gymnázium DH Svidník a SNM – MUK Svidník. Výborný obed pre všetkých bežcov DBM pripravili kuchárky v ŠJ pri GDH Svidník. Ďakujeme za občerstvenie na pešej zóne Cyrilovi Dudášovi a za atmosféru vypustených holubov na štarte na Dukle Jánovi Havrilovi, za zabezpečenie vodnej hmly spoločnosti SPP a.s a Michalovi Hajdukovi. Naše poďakovanie patrí aj Technickým službám mesta Svidník za bezplatnú prevádzku verejných WC a zabezpečenie odpadkových košov na pešej zóne. Veľké poďakovanie patrí starostom obcí Nižný Komárnik, Krajná Poľana, Hunkovce, Krajné Čierno, Ladomirová a za vodné osvieženie na trati DHZ Vyšná Jedľová.

Na bezpečnosť dohliadali príslušníci OR policajného zboru vo Svidníku i príslušníci mestskej polície Svidník a záchranná služba ÚS SČK Svidník. Drobnou, ale užitočnou pomocou pri organizácii boli aj MŠ na Ul. gen. Svobodu a ZŠ Komenského a tiež podnikateľ Dušan Kuzma.

Ďakujeme všetkým za zanietenosť a veríme, že spoločne urobíme ešte mnoho ročníkov Dukelského behu mieru.

 

S pozdravom

Kristína Tchirová

PR manager mesta Svidník

kristina.tchirova@svidnik.sk

tel.č.+421 905 166 428

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.