Ľudu verný som bol...“ „Ja narodu vernym byl, jeho čuvstvom pesni pel“

Veľkosť každej osobnosti, či už je to spisovateľ, vedec, pedagóg alebo osobnosť inej profesie, vyznačuje sa tým, akou mierou obohatil národnú literatúru, svoj národ a spoločnosť v rozličných etapách historického vývoja. K takým osobnostiam  v regióne Makovica patrí Alexander Pavlovič, ktorého tvorba je mimoriadne bohatá obsahom a má veľký poznávací a výchovný význam.

Tohto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia. Bol to spisovateľ, kňaz, pedagóg, folklorista a kultúrno-osvetový dejateľ, ktorý vyše 36 rokov pôsobil vo Svidníku, kde je aj pochovaný. Pri tejto príležitosti Podduklianska knižnica vo Svidníku uskutoční dňa 19. septembra 2019 sympózium venované tejto významnej osobnosti, ktoré bude realizované prostredníctvom Fondu na podporu umenia v rámci projektu, ktorý vypracovala Podduklianska knižnica pod názvom „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča. Tento slávnostný deň sa začne Svätou liturgiou v Gréckokatolíckom Farskom chráme Božej múdrosti vo Svidníku a panychídou pri hrobe Alexandra Pavloviča. Na samotnom sympóziu v knižnici odznejú prednášky tykajúce sa života a tvorby A. Pavloviča, genealógia rodiny Alexandra Pavloviča, jeho pôsobenie vo Svidníku a jeho boj za duchovnú identitu karpatských Rusínov.. Bude predstavená aj jeho rozsiahla literárna tvorba, najmä poézia, ale aj jeho vzťah a kontakty s významnými slovenskými národovcami a spisovateľmi 19. storočia. Predstavíme ho aj ako zberateľa ľudovej slovesnosti a ľudových piesní. Jeho básne, ktoré písal, mnohé zľudoveli a dostali sa do povedomia ľudu. V neposlednom rade ho predstavíme aj ako národného buditeľa Rusínov. Obyvatelia mesta Svidník si ctia pamiatku tohto velikána, o čom svedčí aj to, že 29. septembra 2011 sa stal čestným občanom mesta Svidník in memoriam, pred Domom kultúry má postavený pamätník, je po ňom pomenovaná jedna z ulíc mesta, od roku 1992 sa každoročne na jeho počesť koná vo Svidníku turistický pochod Chodníčkami Alexandra Pavloviča, na cintoríne pri Gréckokatolíckom Farskom chráme Božej múdrosti je pochovaný a v Chráme sv. Paraskevy má pamätnú tabuľu. Aj o tom si vypočujú účastníci podujatia jednu z prednášok. Zo sympózia bude vydaný zborník, v ktorom budú uverejnené prednášky jednotlivých lektorov a ocenené víťazné práce z literárnej súťaže Pavlovičov literárny Svidník, ktorá predchádzala samotnému sympóziu. Sú to práce žiakov, študentov a dospelých v poézii a próze, ktoré hodnotila štvorčlenná  porota.

Alexander Pavlovič miloval ľud spod Makovice, mal hlboký a vrúcny vzťah k Svidníku, k jeho obyvateľom a k jeho okoliu. Jeho básne si generácie našich prarodičov, rodičov i súčasníci čítali a čítajú dodnes.

 

Mgr. Kamil Beňko

riaditeľ PK

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.