INFOCENTRÁ DUKLA DESTINATION V LETE OPӒŤ PRILÁKALI MNOŽSTVO NÁVŠTEVNÍKOV

Informačná kancelária Dukla Destination vo Svidníku funguje už štvrtý rok.

Infocentrá neziskovej organizácie Dukla Destination vo Svidníku a v Ladomírovej počas letnej turistickej sezóny aj tento pritiahli stovky návštevníkov z celého sveta.

„Podľa našich štatistík navštívilo v letných mesiacoch svidnícke infocentrum približne 1100 návštevníkov. Okrem domácich či „cezpoľných“ obyvateľov Slovenska to boli najmä naši susedia z Česka a Poľska ale aj z ďalších európskych krajín ako Rusko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko či Španielsko. Takisto tu zavítalo aj pár jedincov z USA či Kanady. V našom druhom infocentre v Ladomirovej sme taktiež zaznamenali viac ako tisíc návštevníkov z celého sveta,“ hovorí manažérka informačnej kancelárie Dukla Destination vo Svidníku Barbora Migová. Infocentrum v Ladomirovej je otvorené iba počas letnej turistickej sezóny, to svidnícke však môžete navštíviť celoročne. Počas školského roka napríklad toto infocentrum navštevujú aj žiaci zo svidníckych základných škôl. „Beseda v infocentre začína oboznámením žiakov s činnosťou a cieľmi organizácie. Následne je žiakom pustené propagačné video, ktoré zachytáva krásy regiónu pod Duklou, konkrétne pamiatky spojené s vojnovou históriou, unikátne drevené chrámy a nádhernú prírodu. Vždy ich vopred upozorníme, aby video sledovali pozorne, pretože následne diskutujeme o tom, čo v ňom videli. Takisto žiakom približujeme aj ostatné atrakcie, ktoré sa vo Svidníku a jeho okolí nachádzajú. Po tomto „spoznávaní“ regiónu pod Duklou si preveríme nadobudnuté znalosti žiakov testom, ktorý máme pre každého z nich vopred pripravený. Samozrejme žiaci od nás neodchádzajú naprázdno, tých najlepších znalcov regiónu odmeníme väčšími darčekmi a ostatní taktiež dostanú aspoň nejakú drobnosť na pamiatku,“ informuje Migová.

(lj)

Autor: redakcia
Svidnícku informačnú kanceláriu tento týždeň navštívili aj žiaci ZŠ Komenského. V Ladomirovej sa infocentrum nachádza v budove obecného úradu oproti unikátnemu drevenému chrámu sv. Michala Archanjela...
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.