SVIDNÍCKI SENIORI... MESIAC OKTÓBER VENUJEME VÁM

Mesto Svidník leží v krásnom prostredí prírody, a preto si mnohí seniori vychutnávajú prechádzky, hubárčia, alebo majú svoje záhradky. Aktivita vo vyššom veku je dôležitá z viacerých dôvodov a vo Svidníku pracujeme na tom, aby tých možností nebolo málo. Počas celého roka sa zaujímame o potreby seniorov a teraz o to viac, že celý mesiac je venovaný ľuďom vo vyššom veku.

Denne centrum pri MsÚ vo Svidníku i Jednota dôchodcov Svidník sú veľmi aktívne spolky seniorov a obe sa snažia nabudzovať svojich členov k plnohodnotnému tráveniu voľného času. V Dennom centre sa každý týždeň usporadúvajú rôzne aktivity, ale tento rok je aj na podnet samotnej primátorky mesiac október ešte pestrejší. Seniori majú počas celého mesiaca niekoľko besied, návštev múzeí, filmové premietanie a k tomu výnimočný prvý ročník vedomostnej súťaže pre seniorov „Dobre vedieť“. Chceli by sme spojiť mladú a staršiu generáciu, dať dokopy študentov so seniormi a zahrať si súťaž, ktorá rozprúdi mozgové závity každému. Primátorka Marcela Ivančová: „V tejto súťaži nám predovšetkým ide o spojenie generácií a dať možnosť mladým ľuďom, aby sa učili od starších a tiež starším, aby sa inšpirovali napr. V práci s novými technológiami. Radi by sme, aby sa seniori bavili a získali tak mladistvejší, optimistickejší pohľad na život.“ V ten istý deň, 23. októbra pozývame všetkých seniorov aj na slávnostný program pri príležitosti mesiaca úcty k starším do kinosály Domu kultúry. Primátorka Ivančová: „Prajem vám milí svidnícki seniori, aby ste mali dostatok síl a pevného zdravia, aby ste si mohli robiť každý mesiac v roku príjemným a aby ste si mohli svojich blízkych užívať ešte dlhé roky. Skúsenosti, rozvaha a nadhľad sa nedajú len tak získať, ste pre mňa inšpiráciou a verím, že práve spoločnými stretnutiami sa všetci môžeme obohacovať“. Kvíz Dobre vedieť je pre nás novinkou a veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu pri jeho realizácii študentom a vedeniu Gymnázia vo Svidníku. Študenti z tejto školy sú aktívni aj pri iných akciách v meste, čo si veľmi vážime a považujeme ich činnosť za dobrovoľníctvo, ktoré je u nás ešte stále len na vzostupe.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.