DALI SME ZELENÚ ZMENE ÚZEMNÉHO PLÁNU - pre výstavbu nákupného centra.

Na prvý pohľad suché konštatovanie, ale dosah takého hlasovania je veľký.

Pred časom sme mali sériu rokovaní s investorom, ktorý chcel na súkromnom ( nie mestskom ) pozemku postaviť nákupno-logistické centrum. Na februárovom zasadnutí zastupiteľstva, keď tento zámer budúci investor predstavil požiadali poslanci na podnet Ing.arch.Kimáka, člena stavebnej komisie, o predloženie štúdie, aký dopad bude mať takéto rozhodnutie na život mesta - a na základe krátkej skôr SWOT analýzy sme materiál predložili na rokovanie a POSLANCI ho JEDNOHLASNE SCHVÁLILI.

Územný plán je dôležitý dokument - akási mapa budúcnosti mesta, ale keď sa s ním aktívne nepracuje stane sa, že MESTO RASTIE RÝCHLEJŠIE AKO ÚZEMNÝ PLÁN. A to nie je dobre. Plán územia mesta má reagovať na zmeny - aj ekonomické, ekologické a spoločenské ... a práve o tomto bola táto zmena. A zmeny tohto typu musia byť prekonzultované v čo najširšom meradle.

Na jej základe sa využitie 1/4 ( viď mapka ) územia rozšíri o možnosť vybudovať takéto centrum. Stručný výpočet pozitív aj zopár mínusov prikladám v stručnom prehľade.

Verím, že toto rozhodnutie PRISPEJE K ROZVOJU nielen mesta, ale celej oblasti pod Duklou  (Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.