Riešením pre lietajúce kontajnery na Duklianskej sú stojiská na odpad

Obyvateľov z Duklianskej ulice trápia „lietajúce“ kontajnery na odpad. Tie sa aj napriek zabrzdeným kolieskam posúvajú hlavne v prípade nepriaznivého počasia a silného vetra a poškodzujú zaparkované vozidlá. Prišli teda s návrhom, či by nebolo vhodné v spomínanej lokalite vybudovať nové stojiská na odpad.

„Dali sme si urobiť cenový prieskum. Hľadáme najlepšie možné riešenie, ktoré by nám na jednej strane pomohlo aj s týmto problémom odbrzdených kontajnerov. Na druhej strane by nám pomohol aj cieľ odpadového hospodárstva, ktorým je zvýšená separácia a zlepšenie všetkých čísel, ktoré budú mať za následok to, že nebudeme musieť zvyšovať cenu za komunálne odpady. Do budúcoročného rozpočtu určite zakomponujeme aj spolufinancovanie vybudovania stojísk,“ ozrejmila primátorka Marcela Ivančová.

 

FINANCOVANIE STOJÍSK TOHTO ROKU JE NEREÁLNE

Najlepším riešením odstránenia problému „lietajúcich“ kontajnerov je určite vybudovanie nových stojísk, no z dôvodu doznievajúcej koronakrízy si na samotnú realizáciu obyvatelia Duklianskej ešte budú musieť počkať. Situácia s ochorením COVID-19 sa zdá sa stabilizuje, no ovplyvnila fungovanie všetkých slovenských miest, mesto Svidník nevynímajúc. Rozpočty sa menia a projekty sa škrtajú, realizuje sa len nevyhnutné.

 

PROBLÉMOM JE AJ PREHUSTENÉ PARKOVANIE

Ďalej K. Siváková poukázala na to, že v spomínanej lokalite je prehustené parkovanie, čo sťažuje prácu záchranárom. „Rozumiem obyvateľom, že parkujú kde sa dá, no čo sa týka záchranárskych zložiek, bolo by potrebné vyznačiť pre ne parkovacie miesto,“ uviedla poslankyňa Katarína Sivákova. Primátorka vyjadrila súhlasné stanovisko a požiadala poslancov o spracovanie a podanie návrhu.

-re-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.