ODSTRÁNILI POSLEDNÝ SKVOST DREVENEJ ARCHITEKTÚRY

Po mnohých rokoch prevádzky sa  obyvatelia Štefurova rozhodli, že je na čase rozlúčiť sa s vyhľadávaným miestom ich životných potrieb počas spoločenských podujatí, s drevenou latrínou ( resp. po šarišský drevený budár ) pri kultúrnom dome. Vďaka aktivitám starostky a obyvateľov obce sa postupne mení tvár jednej z najmenších dediniek južnej časti okresu Svidník. Kedysi významom presahujúca obec svoj chotár, veď tu obecnú školu žiaci z obce Lascov, Valkovce a Šapinca, dne sú to len spomienky, kedy  postupne s meniacimi sa životnými podmienkami  nastal útlm v jej rozvoji ako koncového valala! Starnutie obyvateľstva, ukončenie prevádzky školy, jednotného roľníckeho družstva a obchodu sa obec začala vyľudňovať a meniť. Obyvatelia v produktívnom veku sa postupne vysťahovali a obec pomaly sa mení na malé vidiecke sídlo s podmienkami na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu.

Zmenou starostov sa usmialo šťastie na zvolenie pani Riškovej za starostku a nového zastupiteľstva, ktoré sa tiež snaží, aby obec zo zabudnutia sa pomaly dostala na výslnie.

Vďaka ich enormnej snahy sa začali implementovať projekty EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014 – 2020 a dotácii štátu. Rekonštrukcia obecného úradu s centrálnym vykurovaním, vybudovanie oddychovej zóny pri obecnom úrade, rekonštrukcia kultúrneho domu s novým interiérovým vybavením, kuchynkou a novými sociálno-hygienickými zariadeniami dalo primitívnemu  hygienickému zariadeniu posledné zbohom. Tieto zmeny vyvolávajú podmienky na rozvoj kultúrneho vyžitia, organizovanie rôznych osláv a napĺňa spokojnosť obyvateľov. Bývalý objekt Jednoty odkúpila obec na zriadenie požiarnej zbrojnice. Ako prvé sa však po dlhšom čase podarilo v spolupráci s PSK dokončiť opravu prístupovej komunikácie. Sľubne sa rozvíja i biofarma, ktorá s farmármi môže vytvoriť vhodné podmienky pre agroturistiku. V obci nezabúdajú ani na svojich významných rodákov. V spolupráci s Vidiekom, n. o. a ZO SZPB v Giraltovciach plánujú vybudovať k 76. výročiu SNP pamätník  týmto hrdinom z II. svetovej vojny a to generálmajorovi Jánovi Bačkovskému, ktorého nezlomil ani gulag, hlad na Sibíri, boje o Sokolovo a Kyjev, ale ani vojnové peklo na kóte 534 na Dukle a Petrovi Babejovi prenasledovanému politickému pracovníkovi počas vojny, spoluorganizátorovi vzniku partizánskej skupiny Čapajev a jej komisárovi, ako i osobnosti protifašistického odboja. V roku 2018 na základe výsledkov výberového konania Vidiek, n. o., spracovala Stratégiu rozvoja CR a cykloturistiky. Túto Stratégiu posúdil i expert pre CR v tíme Splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov ako perspektívnu pre napojenie okresu a jeho subregiónov okresu na európske cyklistické destinácie. Preto v Stratégii v oblasti  cykloturistiky sa plánuje prepojiť topliansku a radomskú  dolinu cyklotrasou, ktorá povedie  z obce Marhaň cez obec Štefurov smerom na Svidník a Duklu. A práve v Štefurove cykloturistov očakáva už vybudovaný oddychový priestor pri obecnom úrade a v budúcnosti i pamätná izba histórie obce Štefurov, NKP Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1821. A ešte jedna zvláštnosť pre návštevníkov sa v katastri obce nachádza a tou je NKP mohylník (pohrebisko) z obdobia eneolitu.

 

Ing. Ľubomír Filo, riaditeľ Vidiek, n. o.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.