Zmodernizovali prístroje v nemocnici

 V Nemocnici armádneho generála L. Svobodu sa podarilo modernizovať niektoré zdravotnícke prístroje a zlepšiť vybavenie. O uskutočnených zmenách nám viac prezradil výkonný riaditeľ nemocnice Ing. Peter Petruš. „Vstupom nového akcionára do spoločnosti Svet zdravia, a.s., súčasťou ktorého je aj Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník, n.o., sa urýchlili činnosti týkajúce sa investovania do nového prístrojového a technického vybavenia nemocnice. V tomto roku nastala obnova zdravotníckych prístrojov hlavne na Rádiodiagnostickom oddelení, kde bol zakúpený nový röntgenový prístroj a nový celotelový ultrazvukový prístroj, ktorý bude slúžiť aj pre potreby iných oddelení našej nemocnice.“ Do konca roka plánujú pre centrálne operačné sály zabezpečiť aj nové operačné svietidlá a nový operačný stôl, ktorý bude slúžiť pre chirurgické, traumatologické a gynekologické operácie v nemocnici. Modernizácia prístrojového vybavenia však podľa riaditeľa prebehla už v posledných dvoch rokoch, kde došlo k výraznej obnove zdravotníckej techniky v celkovej hodnote okolo 800 tisíc eur. Financovanie prístrojového vybavenia je realizované z rozpočtu nemocnice a výnosov z predaja neupotrebiteľného majetku a investíciami akcionára, ktoré sú rozplánované na obdobie niekoľkých rokov. Konkrétne spomenul najdôležitejšie investície, ktoré boli realizované za obdobie posledných dvoch rokov - 4 centrálne monitorovacie jednotky na monitorovanie životných funkcií, 25 monitorov životných funkcií k posteliam pacientov na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), interná jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS), chirurgická JIS, detské a novorodenecké, gynekologické oddelenie. Na OAIM boli podľa neho zakúpené aj 4 špičkové ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu, z toho 1 pre novorodencov a deti, 3 anestetické aparáty na podávanie narkózy pre deti a dospelých, 3 polohovateľné postele pre intenzívnu starostlivosť, 2 lineárne dávkovače na podávanie liekov, 1 infúzna pumpa na podávanie infúznych roztokov, 1 defibrilátor pre OAIM a 1 defibrilátor pre internú JIS. Novorodenecké oddelenie získalo nový ventilátor pre nedonosených novorodencov spolu s 1 inkubátor a 2 infúznymi pumpami a 2 lineárnymi dávkovačmi. Na detské oddelenie bola zakúpená odsávačka a na gynekologicko pôrodnícke oddelenie 2 kardiotokografy na monitorovanie tehotných matiek a dieťatka. Gastroenterologická ambulancia bola dovybavená novou endoskopickou vežou na kolonoskopiu a endoskopiu. Tento digitálny prístroj slúži na vyšetrenie tráviaceho systému. Na chirurgické oddelenie bola zakúpená laparoskopická veža, chirurgická operačná pílka a vŕtačka používaná pri úrazoch kostí. Nezabudli ani pacientov, ktorí využívajú fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, získali dva nové elektroterapeutické prístroje.

Realizácia stavebných a rekonštrukčných prác

Okrem nákupu zdravotníckej techniky sa v nemocnici za obdobie dvoch rokov vykonalo množstvo rekonštrukčných a modernizačných prác. „Z nich možno spomenúť komplexnú rekonštrukciu gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia, chirurgickej a internej JIS, komplexná rekonštrukcia rehabilitačného úseku Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ), rehabilitačného stacionára,“ prezradil. Taktiež sa vraj uskutočnila rekonštrukcia prízemia pavilónu D a boli vytvorené nové priestory pre ambulanciu pľúcnych chorôb a tuberkulózy i infektologickej ambulancie. „Ďalej sme zrekonštruovali gastroenterologickú ambulanciu Aj detské oddelenie sa dočkali skrášlenia, vrátanie kompletného vybavenia izieb televíznou technikou. Areál nemocnice a aj parkovisko sme vyasfaltovali. V rámci tepelného hospodárstva sme vymenili staré výmenníkové stanice za nové.“ V tomto roku vykonali v nemocnici aj menšie stavebné úpravy, ktoré boli havarijného charakteru. Jednalo sa hlavne o opravu striech, opravu poškodenej fasády, klampiarske práce, maliarske práce a opravu kanalizácie. Okrem toho to bolo asfaltovanie poškodených povrchov areálu nemocnice. Do konca roka podľa jeho slov plánujú pre darcov krvi a pacientov onko - hematologickej ambulancie zrekonštruovať a zmodernizovať priestory, ktoré budú v bývalých priestoroch laboratórií. Tým by údajne chceli splatiť dlh pacientom, ktorí už takmer rok navštevujú priestory a sú iba dočasne určené na prevádzku týchto pracovísk. V jeseni tohto roku má byť ešte vykonaná výmena starého kotla z centrálnej kotolne za moderný a energeticky úspornejší, čím nemocnica výrazne ušetrí na spotrebe plynu. „Máme ešte rezervy v oblasti energetického hospodárstva. Svet zdravia, a.s. – holding, súčasťou ktorého je naša nemocnica, plánuje investovať do výmeny okien v budúcom roku a postupne meniť niektoré technologické zariadenia za energetický úspornejšie,“ priznal riaditeľ. Okrem spomínaných nákupov sa nemocnici podarilo získať finančné prostriedky z výnosov lotérii MF SR, Ligy proti rakovine, ktorá napomáha pri spolufinancovaní prístrojov pre pacientov s onkologickým ochorením. „Nemôžeme zabudnúť ani na organizačný tím, ktorý každoročne usporadúva Tuning zraz vo Svidníku. Aj v tomto roku nám sponzorsky prispeli finančnou sumou, ktorú využijeme na dofinancovanie prístrojového vybavenia pre našich najmenších pacientov detského oddelenia. Nemocnica Svidník bola v rámci Slovenska vybraná na zriadenie Hniezda záchrany, ktoré bolo otvorené v júni 2012. Túto aktivitu sme vykonali v spolupráci s nadáciou Šanca pre nechcených, o.z. za výraznej podpory zdravotnej poisťovne Dôvera, spoločnosti Svet zdravia, a.s. a Východoslovenské elektrárne,“ uviedol. V poslednom čase prenikli na verejnosť aj informácie týkajúce sa nákupu nového CT prístroja. Nemocnica vraj plánuje v krátkom čase zabezpečiť nový moderný prístroj, ktorým bude vykonávať vyšetrenia pacientov metódou počítačovej tomografie. Cieľom nákupu tohto prístroja je výrazne skvalitniť a urýchliť vyšetrenia, ktoré sú v dnešnej dobe štandardom v moderných zobrazovacích metódach medicíny. „Snahou nemocnice je aj naďalej zlepšovať vybavenie, priestory a modernizovať prístrojové vybavenie s cieľom poskytovania kvalitnej úrovne zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov,“ dodáva Peter Petruš.

Autor: Martina Štofková
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.