Projekt PRINED na Karpatskej

Ďalšie činnosti budeme realizovať v priebehu celého školského roka

 Súčasným trendom je vytvárať inkluzívne školy, kde sa nemusia žiaci prispôsobovať podmienkam škôl, ale naopak, školy sa prispôsobia žiakom, a tak všetci dostanú rovnakú šancu k vzdelávaniu. Inkluzívna škola akceptuje inakosť každého žiaka, či už z pohľadu sociálneho znevýhodnenia, zdravotného, kultúrneho a pod. a v procese vzdelávania vychádza v ústrety individuálnym potrebám žiakov. Inklúzia nie je stav, ale proces. 

 

Túto filozofiu inklúzie napomáha preniesť do praxe projekt PRINED. Projekt je realizovaný vo všetkých samosprávnych krajoch SR. Podstatným prínosom projektu je vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov - psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagogických asistentov, ktorí  pracujú so žiakmi v školách, pôsobia v teréne a sú každodenne k dispozícii aj rodičom našich žiakov. Tento projekt priniesol do škôl celodenný výchovný systém, osvetové programy, pedagogických asistentov či materiálnu podporu v podobe didaktických balíčkov. Aktivity projektu sú rozsiahle od edukácie žiakov, krúžkovej činnosti, konzultácií pedagógov, rodičov, žiakov, rôznych súťaží a pod. Začali sme s plnením rôznych súťažných úloh,  výtvarných i literárnych.  Žiačka 3. ročníka  Nina Júlia Kocurová sa zapojila do výtvarnej súťaže - Radosti jesene. Máme už aj prvé krásne úspechy. V rámci ôsmeho ročníka kampane Červené stužky vo výtvarnej súťaži  žiačka 1. ročníka Liliana Ižofová získala významné ocenenie, ktoré si osobne preberie počas galaprogramu v Žiline (obr. Ninka a Lilianka so svojimi prácami). V piatok sme uskutočnili krásnu aktivitu  v rámci Medzinárodného dňa boja proti AIDS – Živá červená stužka, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.