ZO ŠKÔL
 
Dvesto žiakov sa zapojilo do súťaže
zobraziť celý článok V rámci projektu "Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život" sa žiaci zo ZŠ v Roztokách zúčastnili výtvarnej súťaže "Rieka Ondava očami detí". 
ĽUDOVÍT ŠTÚR  OČIAMI DEVIATAKOV
zobraziť celý článok Rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Význam tohto výročia podčiarkuje aj jeho zaradenie do zoznamu výročí Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).
Zápis budúcich prvákov na Spojenej škole vo Svidníku
zobraziť celý článok V januári každoročne vítame v našej škole budúcich prvákov, ktorí preukazujú svoje komunikačné schopnosti, zručnosti a pripravenosť pre vstup do základnej školy. 
Žiaci z Karpatskej lyžovali a snowboardovali v Ľubovnianskych kúpeľoch
zobraziť celý článok Dňa 19. 1. - 23. 1. 2015 sme my, žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ na Ul. Karpatskej, absolvovali lyžiarsky a snowboardový výcvik. Od kedy sme sa dozvedeli, že ideme na lyžiarsky výcvik, o ničom inom sme nerozprávali. 
Zváračské skúšky na SOŠT
zobraziť celý článok Stredná  odborná škola technická vo Svidníku ako jediná škola  v okresoch Svidník a Stropkov má vlastnú zváračskú školu, a práve preto svojim žiakom poskytuje možnosť urobiť si zváračský kurz (Z -M1, Z - E1). 
Predošlá 1/1 Ďalšia