Kto daroval krv?

 

Menný zoznam BDK, ktorí darovali krv na HTO vo Svidníku,  dňa 03.04.2019

          

P. č.

Meno a priezvisko

Počet odberov

 

Michal Burák

34

 

Martin Hic

25

 

Bc. Ján Troščák

58

 

Vladislav Kundrát

63

 

Ladislav Hanik

70

 

Ján Calko

44

 

Michal Štochmal

4

 

Andrea Petrová

4

 

Matúš Mňahončák

23

 

Juliána Kidalová

19

 

Martin Vanda

21

 

Mgr. Jozef Pivovarník

6

 

Mgr. Nikola Kupcová

10

 

Katarína Škrabová

10

 

Matúš Cocuľa

10

16.   

Jakub Škreptáč

11

 

Oľga Bujdošová

4

 

Martin Jenča

3

 

Martin Drozda

3

 

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk