Súťaže v CVČ

Aj v uplynulých týždňoch pripravilo svidnícke Centrum voľného času niekoľko predmetových olympiád a športových súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ. Boli to: okresné kolo Chemickej olympiády, okresné kolo Pytagoriády, okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ a SŠ, okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ či Plavecké preteky o pohár primátorky mesta Svidník. Víťazom jednotlivých súťaží srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii nášho okresu v krajských kolách.

 

Výsledky OK Chemickej olympiády:

1. M. Jalčaková, CZŠ sv. Juraja
2. K. Gajdošová, ZŠ Okrúhle
3. L. Čeremugová, ZŠ Komenského

 

Výsledky OK Pytagoriády:
P3
1. M. Kovaľová, ZŠ Karpatská
2. K. Fečková, CZŠ sv. Juraja
3. L. Buzga, ZŠ Komenského
P4
1. M. Jurkovič, ZŠ Karpatská
2. T. Kontura, ZŠ Okrúhle
3. K. Šimoňak, ZŠ Giraltovce
P5
1. S. Fečko, CZŠ sv. Juraja
2. M. Kmec, ZŠ Giraltovce
3. R. Holoďáková, SZŠ Giraltovce
P6
1. D. Šoltýs, ZŠ Giraltovce
2. N. Kurillová, ZŠ Karpatská
3. A. Bzdil, ZŠ Giraltovce
P7
1. Ľ. Mihalkanin, ZŠ Karpatská
2. E. Mihaličová, CZŠ sv. Juraja
3. K. Gulová, ZŠ Karpatská
P8
1. A. Uhrin, ZŠ Karpatská
2. V. Džoganík, SZŠ Giraltovce
3. E. Kollárová, ZŠ Giraltovce

 

Plavecké preteky žiakov ZŠ o pohár primátorky mesta Svidník

Celkov poradie: 1. ZŠ 8. mája, 2. ZŠ Karpatská, 3. CZŠ sv. Juraja

 

/cvč/


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk