V OBCI KURIMKA SA V POSLEDNEJ DOBE REALIZOVALO VIACERO PROJEKTOV

V obci Kurimka, ktorá sa nachádza na periférii svidníckeho okresu, sa v poslednej dobe realizovalo viacero zaujímavých projektov, o ktorých nám viac porozprával starosta obce Ján Božik.

„Za môjho pôsobenia vo funkcii starostu sa v obci vybudoval dom smútku, vymenili sa stoličky v obecnej sále, kde sa taktiež aj vybudovalo javisko s bočnými stenami a oponou. Naša obec je dosť roztiahnutá a prináleží jej až 2,8 km miestnych komunikácií, z ktorých je väčšina opravená, avšak zostali ešte nejaké nedokončené úseky, na ktoré už neboli financie. Takisto sa v obci vybudovalo multifunkčné ihrisko, na ktoré sme v minulom roku osadili aj umelý trávnik. Okrem toho sa realizovalo aj oplotenie cintorína a položila sa nová fasáda na budovu kultúrneho domu. V najbližšom období nám zostáva ešte dokončiť fasádu na severnej strane,“ vymenúva dlhoročný starosta Ján Božik. Na najbližšie obdobie majú v obci rozbehnutých niekoľko projektov. „Bolo nám schválených 8000 eur na výstavbu detského ihriska pri obecnom úrade, ktorého výstavba sa uskutoční v najbližších mesiacoch po vyhlásení verejného obstarávania. Z ministerstva vnútra sme dostali 30 000 eur na výstavbu novej hasičskej zbrojnice, ktorá bude stáť pri obecnom úrade. Do konca roka chceme opraviť schody v interiéri kultúrneho domu, na ktoré nám bola schválená dotácia vo výške 10 000 eur. Pribudne tam nová dlažba, vymaľovanie a nové zábradlie. V budúcnosti takisto chceme vyasfaltovať panelovú cestu k cintorínu,“ hovorí o najbližších plánoch Ján Božik.

OBEC STARNE, ALE ŽIJE

Kurimku, v ktorej žije okolo 400 obyvateľov trápi podobne ako väčšinu obcí v našom regióne starnutie obyvateľstva. Pre seniorov tu bol od 1. 1. 2017 z budovy základnej školy zriadený denný stacionár, ktorý denne navštevovali dve desiatky občanov, pre ktorých tu boli pripravené rôzne aktivity. „Stacionár sme museli zrekonštruovať podľa hygienických potrieb. Vymenili sa tu okná a od 1. 1. 2020 by sme ho chceli znovu otvoriť, tento krát by však už prešiel celkom pod správu obce. Všetko však záleží od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, kde máme podanú žiadosť. Okrem toho sa pre občanov každoročne konajú aj rôzne akcie ako Mesiac úcty k starším, ktorý tento rok pripadá na nedeľu 13. 10., ďalej je to deň matiek, jánska vatra či športový deň. V minulosti sme v obci párkrát mali aj dožinkové slávnosti, majáles či ples. Na začiatku budúceho roku by som chcel pre občanov usporiadať novoročnú zabíjačku,“ hovorí Ján Božik, ktorý vedie Kurimku od roku 2007. Podľa jeho slov sa mu starostuje dobre, uvítal by však menej obecných povinností voči štátu.

(lj)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk