Akú odmenu dostali svidnícki poslanci v uplynulom roku?

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku tvorí 15 poslancov. Tí sú za svoju prácu odmeňovaní. koľko peňazí dostali z mestského rozpočtu vlani?

Každý poslanec, ktorý nie je zástupcom a nie je členom mestskej rady a nie je ani členom komisie, za výkon funkcie poslanca prináleží finančná mesačná odmena vo výške 4,5 % z platu primátorky, čiže 128,50 €. Poslanec, ktorý je členom komisie a nie je jej predsedom a nie je ani zástupcom a nie je ani členom mestskej rady, za výkon  funkcie patrí finančná mesačná odmena vo výške 5 % aktuálneho mesačného platu primátora mesta číže 142,50 €.  Každý poslanec, ktorý je predsedom komisie a nie je ani zástupcom a nie je ani členom mestskej rady, za výkon funkcie patrí mesačná odmena vo výške 5,5 % aktuálneho mesačného platu primátora číže 157,- €. Každý poslanec, ktorý je členom mestskej rady, za výkon funkcie poslanca prináleží finančná odmena vo výške 6 % aktuálneho mesačného platu primátora mesta číže 171,- €.

ODMENY ZA ROK 2019- Brutto

Michal Goriščák, zástupca primátorky a člen mestskej rady: 2850 eur

Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady, člen komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia: 2052 eur

Peter Pilip, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Svidník: 1542 eur

Jozef Poperník, predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež: 1869,50 eur

Martin Ždiňak, člen mestskej rady a člen komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu:2052 eur

n Hirčko, člen mestskej rady a člen komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej činnosti: 2052 eur

Adrian Labun, člen komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež: 1710 eur

Pavel Olejár: 1542 eur

n Vook, člen komisie na ochranu verejného poriadku a šetrenia stažností: 1710 eur

Vladimír Žak, predseda komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej činnosti: 1880 eur

Kamil Beňko, predseda komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia: 1884 eur

Peter Breznoščák, predseda komisie sociálnej, zdravotnej i bytovej: 1884 eur

Michal Iľkanin, predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu: 1884 eur

Matúš Majda, predseda komisie na ochranu verejného poriadku a šetrenia sťažností, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Svidník: 1928

Katarína Siváková, členka komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej: 1753 eur

Medzi poslancami mestského zastupiteľstva vo Svidníku, sú aj tzv.sobášiaci poslanci, ktorí sú za túto činnosť taktiež odmeňovaní v závislosti od počtu vykonananých svadobných obradov.

Jozef Poperník  - 8 sobášov, 68 eur

Michal Goriščák – 1 sobáš, 8 eur

Katarína Siváková -  2 sobáše, 17 eur

Michal Iľkanin – 8,50 eur

Sobáši aj primátorka, Marcela Ivančová, ktorá sa v uplynulom roku zúčastnila deviatich sobášov a jej celková odmena činí 76,50 eur.

 

– plat primátorky za uplynulý rok predstavuje sumu 2847 eur (tarifný plat s 0% navýšením) plat hlavného kontrolóra predstavuje sumu 2582 eur (zložený z tarifného platu 1986 eur a 30% navýšenie 596 eur).

 

-pk-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk