PLOŠNÉ TESTOVANIE ZAMESTNANCOV A DETÍ V CENTRE PRE DETI A RODINY SVIDNÍK

Dňom vyhlásenia mimoriadnej situácie COVID-19 prešlo svidnícke Centrum na mimoriadny režim, ktorý v našej histórii nemá obdobu. Hneď od začiatku bolo nevyhnutné podchytiť a zapracovať všetky prvotné informácie do Krízového plánu fungovania CDR ako pre zamestnancov, tak aj pre deti v Centre.

Keďže aj na úrovni „svetových hráčov“ (veľkých krajín) nebolo od začiatku všetko jasné, vypracovať akceptovateľné pravidlá pre takmer 200 ľudí v organizácii bolo mimoriadne náročné. Pravidlá sa postupne dopĺňali, čas ukázal nové skutočnosti a my sme sa začali úspešne „naoko“ izolovať od spoločnosti. To „naoko“ je len obrazný výraz, pretože touto mimoriadnou situáciou a vyhlásením našej organizácie za subjekt hospodárskej mobilizácie, pre nás bola povinnosť zabezpečiť hneď niekoľko vecí – materiálnych (ochranné prostriedky, potraviny, ...), 24-hodinovú nepretržitú prevádzku, vzdelávacie a záujmové aktivity (elektronický kontakt so školami), zvýšenú odbornú starostlivosť (psychologickú, špeciálnopedagogickú, sociálnu a nielen pre deti a ich rodiny ale aj pre zamestnancov) a mnoho iných. V súčasnosti len príloha č. 3 Krízového plánu fungovania CDR má v stručnej tabuľke na 11 strán 78 bodov – kto, kedy a čo má robiť. Aj keď sa pravidla postupne uvoľňujú, pre nás niektoré až do zrušenia mimoriadnej situácie ostávajú v platnosti.

Najťažším pravidlom na akceptáciu z pohľadu detí bola asi izolácia od ich vonkajšieho sveta – priatelia, rodina, vychádzky, škola a pod. Denný režim sa prispôsobil podobne asi ako v mnohých domácnostiach, doobeda vzdelávanie – popoludní aktivity. U nás o to ťažšie, že na samostatných skupinách je cca 10 detí na 1 výchovného zamestnanca. Tu sme si v dopoludňajších hodinách veľmi pomohli odbornými a sociálnymi pracovníkmi, ktorí boli v tejto izolácii pre deti a zamestnancov na skupinách dôležitou podporou a spestrením. Zamestnanci sa museli tiež stotožniť s inými úlohami.

Dôležitá bola súhra v pravidlách, vzájomná výpomoc, samostatnosť a pod. Je potrebné zdôrazniť, že máme aj 9 profesionálnych náhradných rodín, ktoré vo svojom domácom prostredí vychovávajú okrem svojich aj naše deti. Keďže školy a škôlky boli zavreté, museli sa tiež stať učiteľmi a vychovávateľmi. Kontakt a podpora z našej strany mohla byť len na diaľku. V dňoch 18. - 19. mája došlo k plošnému testovaniu zamestnancov a detí Centra. Rýchlotesty zabezpečoval náš zriaďovateľ – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Keďže nám počasie prialo, k testovaniu sme pristúpili v areáli kmeňovej budovy na Partizánskej ulici prostredníctvom ÚzS SČK. Tých, čo sa mohli zúčastniť testovania, bolo 80 zamestnancov a 77 detí a mladých dospelých. Vzhľadom na logistiku, možnosti zamestnancov a zadelenie detí, testovali sme dve dopoludnia. Rýchlotest bol na báze rýchleho kvalitatívneho zisťovania protilátok IgM/IgG na COVID-19 v ľudskej krvi, sére alebo plazme.

Keďže zo všetkých 157 testov boli výsledky negatívne, mohli sme si trochu vydýchnuť a tiež spätne v hlave premietnuť, že je veľmi dôležité dodržiavať stanovené pravidlá. Od 1. júna sa začína pre nás ďalšia etapa uvoľňovania pravidiel. Postupne začíname pracovať kontaktným spôsobom, či už v teréne s rodinami alebo sa stretávať na pracovných poradách alebo v profesionálnych náhradných rodinách. Do konca školského roka naše deti z preventívnych opatrení nebudú navštevovať materské a základné školy, ak to nebudeme mať povinné, takže príprava na vyučovanie bude naďalej prebiehať na skupinách a v profi rodinách. O pár dní tu máme leto. Nevieme ešte aké budú možnosti krátkodobých návštev detí u príbuzných. Zrejme si zrobíme tábory a aktivity vo vlastnej réžii. V prípade, ak by boli záujemcovia o dobrovoľníctvo z radov študentov, príp. brigádnikov, čiastočne by nás to odbremenilo a pomohlo pri oddovolenkovaní a načerpaní nových síl do veľmi náročnej práce.

V závere sa chceme poďakovať zriaďovateľovi – Ústrediu PSVaR, Pracovnej zdravotnej službe BALSAM, Územnému spolku SČK Svidník a hlavne deťom a kolegom za dodržiavanie pravidiel a doteraz zvládnutú mimoriadnu situáciu COVID-19.

Ľubomír Sluk,

riaditeľ CDR Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk