Vojnový cintorín v Ladomirovej láka turistov, obnovujú ho

 Zastupiteľstvo obce Ladomirová sa rozhodlo okrem stálych základných úprav pre rozsiahlu generálnu rekonštrukciu vojnového cintorína z obdobia prvej svetovej vojny, ktorý sa nachádza v obecnom katastri. Obnova prebieha v spolupráci s ruským veľvyslanectvom.

Cintorín vznikal približne od októbra 1914 do marca 1915. V tomto období na ňom bolo postupne pochovaných 270 ruských vojakov v 82 spoločných hroboch. Hroby s pribúdajúcim časom a taktiež pričinením prírodných vplyvov postupne zanikali. „Nejde o bežné stavebné úpravy, oprava cintorína je špecifickou prácou. S podobnou prácou na Slovensku máme skúsenosti, cintoríny rekonštruujeme už desať rokov,“ informoval Miroslav Lenik, zhotoviteľ opravných prác. Na chátrajúci cintorín upriamil pred pár rokmi svoju pozornosť terajší starosta obce a prostredie v rámci finančných možností skultúrnil. „Práce sú navrhnuté s prihliadnutím na pôvodné náčrty a skice z archívu. Hroby a šachty, v ktorých sú pochovaní vojaci, vytiahneme nad terén a obložíme kamenným obkladom, z ktorého bude zhotovený aj chodník vedúci ďalej cintorínom až ku kaplnke. V strede cintorína umiestnime podľa pôvodnej skice kríž,“ uviedol Lenik. Práce by mali byť hotové do konca júla. Dostupné prostriedky na realizáciu sa pohybujú vo výške 25 000 eur.

NEZNÁMI VOJACI

 „Na cintoríne z prvej svetovej vojny, ktorý sa nachádza v obci, sú pochovaní väčšinou ruskí vojaci a zopár príslušníkov uhorskej armády, ktorých presný počet nie je evidovaný, ale jedná sa takisto o bývalých občanov Ruskej republiky. V roku 2001 prebehla prvá etapa opravy cintorína. Bol v nevyhovujúcom stave. Preto sme oslovili ruské veľvyslanectvo s návrhom zahrnúť do plánu obnovy aj cintoríny z 1. svetovej vojny. Náš nápad sa stretol s pochopením a cintoríny sa začali opravovať nielen u nás, ale i v okolitých obciach a okresoch. Hroby sme zrevitalizovali, postavili sme kríž a menšiu informačnú tabuľu, upravila sa aj priľahlá kaplnka. Boli to prvé, nevyhnutné úpravy a práce,“ skonštatoval starosta obce Ladomirová Ladislav Bojčík.

DÔKLADNÁ REKONŠTRUKCIA

Obec cintorín ošetrovala priebežne aj počas ďalších rokov, pribudla zeleň a oplotenie, na pozemku prebehla aj úprava trávnatých plôch s prihliadnutím na pôvodný vzhľad a podobu pietneho miesta. „A kdeže cintorín pritiahol aj pozornosť mnohých turistov, napadla nás myšlienka dôkladnejšej rekonštrukcie. Prostredníctvom archívu sme zistili, koľko bolo na cintoríne hrobov, ako pôvodne vyzerali a koľko ľudí tam bolo pochovaných. Následná spolupráca s ruským veľvyslanectvom bola štartovným bodom úpravy priestorov cintorína. Do konca júla tohto roku by mal byť cintorín v pôvodnom stave z roku 1915. Opraví sa fasáda kaplnky z vonkajšej a vnútornej strany, pribudne nové zastrešenie, hrobové miesta sa obnovia, medzi hrobmi pribudnú uličky a chodníky, prebehne revitalizácia zatrávnenia, ktorej bude predchádzať celkové odvodnenie terénu, hlavná cestička od obecného chodníka až ku kaplnke. Dominantou v strede bude veľký kríž,“ dodal starosta. Na údržbu cintorína čerpajú ročne od krajského úradu v Prešove prostriedky vo výške zhruba 700 eur. 


Autor: ver

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk