SvidníkUnikátna liečba pijavicou: Bardejovský masér ju považuje za účinný liek „na všetko“

Lukáž Ilek z Bardejova dáva ľuďom na kožu pijavice lekárske. Hirudoterapiu považuje za veľmi účinnú liečbu na mnohé ochorenia.

Bardejovčan Lukáš Ilek vo svojom masážnom štúdiu poskytuje unikátnu liečbu pijavicami (hirudoterapia). Ide o unikátnu metódu, ktorá pomáha pri rôznych ochoreniach a v našom regióne je ojedinelá.

Tak, ako aj v iných salónoch, aj bardejovský masér Lukáš Ilek, robí masáže klasické, reflexné, športové, relaxačné, lymfatické (manuálne lymfodrenáže) či masáže lávovými kameňmi, bankovanie, rašelinové zábaly, či mäkké a mobilizačné techniky. Špeciálnou liečbou je však liečba pijavicou lekárskou (hirudo medicinalis). „Pri liečbe pijavicou ide o celkovú regeneráciu organi­zmu. Z vlastných skúseností viem, že úspechy sa dostavia vo viacerých oblastiach naraz. Pijavice neliečia len problém, s ktorým za mnou kli­ent príde, ale takmer vždy sa pri­družia aj iné zlepšenia, čo sa týka, či už trávenia, migrén, hemoroidov hlavne krvácavých, zníženia krvné­ho tlaku pri hypertenzii a podobne. Je potrebné podotknúť, že pijavice sa používajú jednorazovo a nehrozí pri tom žiadne riziko prenosu aké­hokoľvek ochorenia. Pijavice sa totiž chovajú na špecializovaných biofarmách v sterilných podmien­kach.“ Hirudoterapia sa mu podľa vlastných slov najviac osvedčila pri poruchách kardiovaskulárneho sys­tému, pri chronických zápaloch, mi­grénach a zápalom sedacieho nervu. Liečba má mimoriadne priaznivé účinky, tieto malé „pomocníčky“ sú veľmi účinné. „Všetci pacienti pocí­tili zmiernenie bolesti. K najväčšej úľave dochádzalo po 24-hodinách od priloženia pijavice. Na rozdiel od analgetík účinok pijavice pretrvával i v priebehu ďalších týždňoch,“ ho­vorí Ilek. Priblížil nám aj používa­nie tejto liečby v minulosti.

PIJAVICE SÚ „MILÁČIKMI“ RUSOV

„O púšťaní krvi pomocou pijavice sa hovorilo už v starovekom Ríme, no najstaršia zmienka o tejto terapii siaha tritisíc rokov dozadu. Hovorí sa, že Kleopatre pomohla otehotnieť práve liečba pijavičkou lekárskou. O masovosti používania a účinnosti hirudoterapie svedčí skutočnosť, že v 30-tych rokoch 18. storočia bolo len v Rusku predaných 30 miliónov pijavíc ročne a na prelome 18. a 19. storočia Rusi vyvážali do západnej Európy, najmä Francúzska, 80 až 100 miliónov pijavíc ročne. Okrem Ruska bolo aj Maďarsko veľkým vývozcom pijavíc,“ prezradil Lukáš Ilek. Pijavice sa často používali i pri chudnutí. „Hovorí sa , že sa bez väč­ších problémov zbavovali 5-10 kíl. Taliansky maliar Sandro Botticelli používal pijavice na to, aby mal lep­ší hlas. Neskôr sa liečba zaužívala aj v ľudovom liečiteľstve.“ U Rusov sú dodnes mimoriadne obľúbené. „Súčasní ruskí výskumníci tvrdia, že sa hodia pre zvýšenie imunity orga­nizmu, zlepšenie látkovej výmeny, ustálenie hladiny cukru, krvného tlaku.“

ÚSPEŠNÉ V MEDICÍNSKEJ OBLASTI

Lukáš Ilek tvrdí, že na svete podľa zdrojov existuje okolo šesto druhov pijavíc. V oblasti medicíny použí­vajú tri, lebo ostatné typy sú na ten­to účel nevhodné. Množia sa v zaja­tí v inštitúciách. „Lekárske pijavice sa už v prírode takmer nevyskytujú. Ich používanie zažíva druhé naro­denie v liečebnom procese, pod­statné je zvolenie správnych zón a bodov na priloženie.“ V súčasnosti sa pijavice úspešne využívajú v plastickej chirurgii (mikrochirurgii, rekonštruktívnej a chirurgii popále­nín). „Jeden český lekár sa vyjadril, že niektorí súčasní predstavitelia modernej medicíny sa stavajú k hi­rudoterapii prinajmenšom s nedô­verou a stále uprednostňujú farma­kologické liečenie. Bez ohľadu na fakt, že je klesajúca účinnosť liekov a stúpajúca chorobnosť. S liečbu však do kontaktu neprišli,“ hovorí Lukáš Ilek. Pijavica je využiteľná aj v neurológii, gynekológii, uroló­gii, gastroenterológii, reumatológii, stomatológii, oftamológii, dermato­lógii a dermatovenerológii (jazvy, herpesy, ekzémy), ale aj v ORL - pri Ušných, nosných, krčných ťažkosti­ach, alergológii a imunológii, lieči aj problémy s dýchaním a pľúcne ochorenia, ako astma, pľúcna em­bólia, bronchitída a poruchy meta­bolizmu (látkovej premeny) - okrem obezity napríklad aj chorobu dna. Pijavicou sa však najčastejšie lieči vysoký krvný tlak, trombóza, reu­ma, artróza, artritída, kŕčové žily, psoriáza, infarkt myokardu, mig­réna, skleróza multiplex a množ­stvo ďalších ochorení. Ak by chcel niekto túto liečbu podstúpiť, pred začatím je vhodné poradiť sa preto s odborníkmi. V istých prípadoch sa pijavice nesmú dávať – konkrét­ne pri vyššom štádiu cukrovky, zlej zrážanlivosti krvi, poruchách imu­nitného systému (imunosupresia), ťažkej anémii, tepnovej nedostatoč­nosti (posttrombotický syndróm), pri poruchách hojenia rán a pri niektorých alergiách, ako reakcia na uštipnutie hmyzom (anafilaptický šok), na látky hirudín a histamín, a pri užívaní istých liekov (s obsahom olova a na riedenie krvi). Nemôžu ich tiež užívať tehotné ženy a malé deti. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.