Nový 1. FK Svidník s novým trénerom

Futbalový ročník 2015/2016 v III. lige Východ odohrali Svidníčania pod hlavičkou ŠK Futura. V súčas- nosti sa už svidnícky futbal bude prezentovať pod hlavičkou 1. FK Svidník. Krátke zhodnotenie uply- nulej sezóny i aktuálne zmeny do tej novej nám formou emailovej pošty poskytol prezident klubu Adrián Labun:

„Práve ukončená sezóna 2015/16 3.ligy Východ bola z pohľadu nášho futbalového klubu dosť hek- tická. Na jej začiatku bol náš klub prihlásený v 4. lige, ale dva týžd- ne pred termínom začiatku súťaže sme využili možnosť hrať 3. ligu. Pod hlavičkou ŠK FUTURA, klu- bu z Humenného, sme odohrali už spomenutú sezónu. Vypočuli sme si rôzne názory, hlavne „samo- zvaných odborníkov“ na futbal, že tento krok bol zlý, že už ostaneme hrať pod týmto názvom, že... . Ale posledné dni ukázali, že toto roz- hodnutie bolo správne a tí, ktorí futbalu aj rozumejú, vedia, že fut- bal sa „nehrá“ iba na hracej ploche. „A“ mužstvo dospelých skonči- lo na 12. mieste, čo je z pohľadu výkonného výboru FK miernym sklamaním. Pri jeho skladbe a kvalite, po 9. jesennej priečke a vcelku vydarenej zimnej príprave, sme očakávali posun na vyššie poschodia tabuľky. Aj keď sme počas zimnej prestávky káder doplnili kvalitnými posilami - J. Tirer, M. Vincler, R. Ľalik - ani to nestačilo na udržanie si minimálne tabuľko- vého umiestnenia po prvej polovici súťažného ročníka. Pre objektivitu treba ale spomenúť tréningové vý- padky našich hráčov pre pracovné a študijné povinnosti vzhľadom na to, že všetci hráči majú štatút ama- téra. Hráčom sa nevyhli ani zrane- nia, čo malo tiež negatívny dopad na herný prejav nášho mužstva. Letnú prípravu na sezónu 2016/2017 sme začali v utorok 28. 6. v domácich podmienkach. Zva- žovali sme týždenné sústredenie v Tatrách, ale po diskusii s novým trénerom sa bude mužstvo pripra- vovať v domácom prostredí. No- vým trénerom mužstva sa stal Jozef Žofaj, jeho „hrajúcim“ asistentom je Ladislav Harakaľ. J. Žofaja si svidnícka futbalová verejnosť urči- te pamätá z predošlého pôsobia na trénerskej lavičke nášho futbalové- ho klubu. V sezóne 2015/2016 bol kormidelníkom nášho konkurenta v 3.lige – Bardejovskej Novej Vsi. Káder „A“ mužstva začal prípravu už aj s novými hráčmi, o ktorých Vás budem informovať na budú- ce, keďže momentálne nie je isté, kto u nás aj zostane hrať. Mužstvo absolvuje v týždni pravdepodobne tri tréningové jednotky a dva prípravné zápasy. Generálku na novú sezónu odohráme v súťaži Slovnaft cup-u 23. 7. alebo 24. 7., ale na miesto zápasu a súpera si musíme ešte počkať. Sezónu odštartujeme s najväčšou pravdepodobnosťou 30. 7. vo Vranove nad Topľou. Novinkou je, že do nového sú- ťažného ročníka vstupujeme pod novým názvom – 1. FK SVID- NÍK. Tak, ako bolo spomenuté na začiatku, dotiahli sme legislatívne zmeny do konca, sme opäť „Svid- níčania“ a opäť v 3. lige.
Ďalšou dobrou správou pre našich priaznivcov a fanúšikov je infor- mácia, že sme podpísali zmluvu o striedavom štarte hráčov s klubom Partizán Bardejov, ktorý účinkuje v 2. lige. To znamená, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaže vo veko- vej kategórii mužov v prvých troch najvyšších súťažiach môžu uza- tvoriť dohodu o striedavom štarte hráčov klubu vyššej súťaže za klub nižšej súťaže. Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom (nie pohárovom) stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu z vyššej súťaže. Naším predsavzatím do novej sezóny bude hrať oku lahodiaci futbal, ktorý by prilákal do hľadiska ešte viac divákov ako v sezóne minulej, kde sme v hodnotení návštevnosti domácich zápasov obsadili 10. miesto. Predvádzať kvalitný futbal, ktorý nám zaručí účasť v 3. lige aj v sezóne 2017/2018, keďže je naplánovaná reorganizá- cia 2. ligy a preto musíme sezónu ukončiť v prvej polovici tabuľky. Poctivo pristupovať k tréningovému procesu od mužstiev prípraviek, cez mužstvá žiakov a dorastu až po dospelých, a rozvíjať tento krásny šport v našom meste.“

-bar- 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.